bb

bb
 
 
 
في الترجمة
(1)
نادر أبو تامر
 
 
1. בוקר טוב
 
2. צהריים טובים
 
3. ערב טוב
 
4. לילה טוב
 
5. הוא אדם טוב
 
6. האדמה הטובה
 
7. אדמת הנגב הצפוני טובה לחקלאות
 
8. המים במעיין טובים לשתייה
 
9. אני קונה אך ורק סחורה טובה
 
10. כוונותיהם טובות
 
11. הטיול היה טוב מאוד
 
12. הפגישה נערכה באווירה טובה
 
13. האוויר טוב באזור שלכם
 
14. זכיתי שם ליחס טוב
 
15. הטייסים דיווחו על פגיעות טובות במטרה
 
16. החולה ישן טוב בלילה
 
17. מזל טוב
 
18. איש זה עשה לי טובה גדולה
 
19. יש לו שם טוב בקרב ידידיו
 
20. הוא בכי טוב
 
21. ניחן בטוב טעם
 
22. טוב שכן קרוב מאת רחוק
 
23. כטוב בעיניך עשה      
 
 
 
 
עלה
 
 
1. כמה עלתה לך הנסיעה לארהב?
 
2. מחיר הדלק עלה
 
3. הבחור עלה במשקל
 
4. הוא עלה ע הרכבת המהירה
 
5. עלה על הסוס
 
6. עלה בדעתי להשתתף בהפגנה
 
7. הוא עלה במדרגות
 
8. הזמר הזה כוכב עולה בעולם הזמר ויש לו עתיד מזהיר
 
9. היא קיימה את מצוות העלייה לרגל
 
10. הנהר עלה על גדותיו והציף את האדמות הסמוכות
 
11. המכונית עלתה על מוקש
 
12. כששמע את הידיעה עלתה חמתו
 
13. עלה בדרגה
 
14. אירוע טרגי זה עלה על כל דמיון
 
15. עלה השחר
 
16. הניסיון מאתמול עלה יפה
 
17. עולה חדש עלה לארץ
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
עין
 
 
1. יש לו עין חדה
 
2. משלם בעין יפה
 
3. עין רעה
 
4. עין צרה – עינו צרה במעמדי הרם
 
6. עין בעין
 
7. עין תחת עין
 
8. דפדף בניירת כלאחר עין
 
9. העלים עין
 
10. המטוס נעלם כהרף עין
 
11. טביעת עין
 
12. למראית עין
 
13. לכל מלוא העין
 
14. שתום עין
 
15. בכיליון עיניים
 
16. בעיניים עצומות
 
 
           
 
 
מסר
 
 
1. מסר לידיו איגרת מ הנשיא
 
 
2. מסרתי לו את כספו
 
 
3. מסר עדות בבית המשפט
 
 
4. מסר לוועדה דוח ביניים
 
 
5. ראש הממשלה ימסור בכנסת הודעה היום
 
 
6. כתבנו ברבת עמון מוסר
 
 
7. מסר להם את איחולי הנשיא
 
 
8. נמסר לי שאינך מרוצה מעבודתו
 
 
9. העביר לראש המשלה מסר מהנשיא אסד
 
 
10. רדיו בגדד מסר זה עתה
 
 
11. מסרו את נפשם למען העם והמולדת
 
 
12. התמסר כל כולו לעבודת הקודש
 
 
13. מסור לעבודתו
 
 
14. מסור לחבריו
 
           
 
 
 
 
 
1. הגבולות הסמוכים
 
 
2. הוצאת דיבה
 
 
3. ריהביליטציה
 
 
4. נטל כבד
 
 
5. בקווים כלליים
 
 
6. ראשי פרקים
 
 
7. יצא בידיים ריקות
 
 
8. נושאת בחובה
 
 
9. תוצאה – תוצאה חמורה
 
 
10. הממשלה עלולה לשלם ביוקר כתוצאה מכישלון מדיניותה הכלכלית
 
 
11. אני מזהירכם מהתוצאות החמורות של מעשיכם
 
 
12. נגרר אחרי המסיתים
 
 
13. פצעים קלים – שריטות – חבורות
 
 
14. פצעים קשים, חמורים
 
 
15. חדר מיון
           
 
 
 
כלכלה
 
מניה
אגרה
אגרות
 אגרות מלווה חובה
פיתוח
חסכון
הנפקה
הנפקת מניות ממשלתיות
הוצאה
הוצאת עיתון
ספר
רישיונות
מצרך בר קיימא
פיקדונות
המועצה לצרכנות (המגנה על זכויות הצרכן)
            חסכונות
רשתות השיווק
סחורות מקומיות
הלבנת כספים
השתמטות מתשלום מס
מדיניות הצנע
מיתון כלכלי
הפתיחות הכלכלית
שגשוג כלכלי
 קיפאון כלכלי
כלכלה חופשית
פשט רגל
אינפלציה
 ריסון האינפלציה
סובסידיה
מצרכי יסוד
 
 
 
מעולם המשפט….
 
 
עבירה
פשע
רצח בכוונה תחילה
הריגה
בשוגג
גנבה
שוד
רמאות
מעילה
הונאה
זיוף
גרימת חבלה חמורה
גרימת מום תמידי
מחלקת חקירת
פשעים
המעבדה לזיהוי פלילי
מכון לרפואה משפטית
            אות קלון
טביעת אצבעות
השוואת טביעות אצבעות
טשטוש עקבות הפשע
נתפס בשעת מעשה
בתום לב
הואשם בניסיון לרצח
המניע האמיתי לרצח הוא תאוות בצע
מאסר בפועל
מאסר על תנאי
צינוק
בידוד
עלילה
העליל עליו
הוא חף מפשע
מחלק הסמים
מחלק המוסר
 
 
אקטואליה
 
 
1.         יוזמה מדינית
 
 
2.         הפגישה התקיימה ביוזמתו של ראש הממשלה.
 
 
3.         מי יזם את התכנית הזאת?
 
 
4.         אם מאמצים מדיניים אלה לא יוכתרו בהצלחה, תיאלץ ארהב להשתמש באלטרנטיבההצבאית.
 
 
5.         זירת המאבק המדיני
 
6.         מסמך חשוב זה מהווה ניצחון מכריע בזירת המאבק הפוליטי.
 
7.         דבר זה ישפיע ללא ספק על מעמדה של ארגנטינה בזירה הבינל.
 
 
8.         הפרדת הכוחות (בשדה הקרב)
 
9.         פתרון הסכסוך בדרכי שלום.
 
10.       הוחלט לפזר את הישיבה מבלי לקבל החלטה בעניין זה.
 
 
11.       מנהיגי ישראל וערב חייבים להתאזר בהרבה סבלנות וסובלנות כדי שיוכלו להגיע לפתרון מוסכם לסכסוך הערבי ישראל.
 
 
12.       המישורים המדיניים והמפלגתיים והאישיים.
 
 
13.       במישור המפלגתי זכה פרס לתמיכה רחבה שאינו זוכה לה במישור הציבורי בישראל אך ברק הביס אותו.
 
 
14.       נושא הגולן נדון בכל המישורים המדיניים, הצבאיים והחברתיים.
 
 
 
 
 
 
כלכלה
 
1. ההכנסה הלאומית במדינה נמוכה.
 
2. מצריים חותרת להגיע לעצמאות כלכלית.
 
3. וועדת החקירה הגישה דוח ביניים לרמטכל, מצפים שהדוח הסופי יוגש תוך שבועיים.
 
4. כונס הנכסים יחל בעבודתו תוך ימים ספורים.
 
5. המפיק קיבל החלטות תקיפות בנוגע לחברה.
 
6. שר האוצר מצהיר שאין בכוונתו להעלות את המסים הישירים והעקיפים וכי יסתפק בשלב זה בהעמקת גביית המסים.
 
7. התוצר הלאומי משייף ציפורניים ומשנס מותניים.
 
8. ההכנסה הלאומית תגיע לממדים אדירים.
 
9. השביתה תשתק את כל המשק בארץ.
 
10. אתם מתבקשים להשחיל הצעותיכם לתיבת הייעול בכניסה.
 
11. אנו נאלצים לנקוט בקיצוץ סמכויותיהם וצמצום ההוצאות.
 
12. הפרטה …
 
13. תקציב המדינה
 
14. הממשלה הקציבה חמישים מיליון שח לביצוע התוכנית.
 
15. שר האוצר החליט להעביר מייד למשרד הביטחון שבע מאות מיליון שח כדי לספק את הצרכים הדחופים של מערכת הביטחון אשר התעוררו בעקבות ההתפתחויות האחרונות באזור.
 
16. גרעון בתקציב 16.1 במאזן התשלומים
 
17. תקבולים
 
18. תשואות  18.1 תשואות
 
1. הממשלה התעלמה מאותות האזהרה.
 
2. התחזה
 
3. התחפש ל
 
4. קורת רוח
 
5. איש זה לא השאיר כל פתח להידברות.
 
6. אי שביעות רצון
 
7. מורת רוח
 
8. דאגה
 
9. שקידה
 
10. השר הביע אי שביעות רצונו מהמתרחש בשטח.
 
11. ראש הממשלה הביע מורת רוח מהתבטאויותיה של השרה בכל הנושאים הדתיים הרגישים.
 
12. הסלמה
13. אירוע זה העיב על שמחת החג.
 
14. זהו הדבר העלול להעכיר את יחסי ישראל – ארהב.
 
15. אירוע טרגי זה הישרה אווירה של תסכול ודיכאון.
 
16. באווירה מתוחה וחשדנית נפגש אמש ראש הממשלה עם ראש הרשות הפלסטינית.
 
17. יחסים פושרים.
 
18. קיפאון ביחסים.
 
19. איחוי קרע.
 
20. תקיעת טריז.
 
 
 
 
 
 
 
1)         גמר אומר
2)         המוחל על כבודו כבודו מחול
3)         נפל בין הכיסאות
4)         לוט בערפל
5)         עסקת טיעון
6)         גמלה בלבו החלטה
7)         אין נביא בעירו
8)         טוחנים מים
9)         עלה על כל דמיון
10)       נופת צופים
11)       מעז יצא מתוק
12)       התפוח לא נופל רחוק מהעץ
13)       על פיו יישק דבר
14)       רצח בדם קר
15)       מן הפח אל הפחת
16)       הגיעו מים עד נפש
17)       על ראש הגנב בוער הכובע
18)       קצר וקולע
19)       שנאת חינם
20)       כל המוסיף גורע
21)       הגם רצחת וגם ירשת?
22)       השקט שלפני הסערה
23)       הפנה לו עורף
24)       שנאה עיוורת
25)       יצא בידיים ריקות
26)       הפוסל במומו פוסל
27)       סערה בכוס מים
28)       לא משדרים על אותו גל
29)       לא נקף אצבע
30)       שינס מותניים
31)       לקח את החוק לידיים
32)       נח על זרי הדפנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. אתה מעוניין בעבודה הזאת – ההוראה? אם כן, תפקסס לנו את קורות חייך, אך דע לך לפני שאתה ניגש למכרז שזו עבודה תובענית.
 
 
2. צר לי על כל מכה שהפליאו בך החיים.
 
 
3. הבית מתמוטט, קורס מעל ראשינו ואנחנו לא נוקפים אצבע.
 
 
4. נערי בו את הרגש שנרדם בהשפעת הכאבים, אולי יראה את שביל הזהב.
 
 
5. העלמה מאריה והדוכס גון בדלת, באו אל אביך. – הכניסי אותם.
 
 
6. הוי, אתה פה, בדיוק דיברנו עליך, פרקליטי יעברו על המסכמים וינסו לפענח צירוף המקרים הנלוז.
 
 
7. אני מנסה בשארית כוחותיי עוד בטרם כבשה אחרת את לבך.
 
 
8. הנסיעה בעגלה בדרך המפותלת תהיה מזור בשבילנו.
 
 
9. אני קולע צמות ורצועות עור לרתמות כדי שיהיה אפשר לשלוט בסוסים הנעמדים באכסדראות.
 
 
10. איננה מבינה למה הגורל מתעמר בי, אך אם תפקוד אותה תאונה אז תבין.
 
 
11. אדם זה מנסה להיות מליץ יושר, אך בד בבד מגלה שהוא חומר לצון .. מה שהוא עושה גורם לגרוני להשתנק ובנוסף לכל זה הוא עשיר מופלג כקורח.
 
 
 
1. אתה סבור שאהבתך לא מספקת אותי?
 
 
2. אהובי, דווקא היא מניעה אותי כל יום.
 
 
3. לא די באהבה זו להחזיק אותך פה.
 
 
4. אישה זו סומכת ידה על כלולותינו.
 
 
5. מאזניי נטו רק לכיוון אחד תמיד.
 
 
6. אם הבשורה הגיעה לאוזניה, היא וודאי עצובה מאוד עכשיו.
 
 
7. דלתות הבית הזה פתוחות תמיד בפניך.
 
 
8. ברצוני לקבל אותו בזרועות פתוחות.
 
 
9. היו לי בלילות סיוטים, חלומות בלהות.
 
 
10. אחרי שישבתי על המדוכה, נגולה אבן מעל לבי.
 
 
11. למזלה של לוסיה פבלו ניצח.
 
 
12. האם ממשלתנו הדגולה השיבה חלק מההון שהלאימה?
 
 
13. עשית דרך ארוכה עד לכאן כדי להביא לידיעתי סיפור זה?
 
 
14. מדוע שום דבר אינו מספיק לך/מספק אותך?
 
 
 
1. יש לי פרפרים בבטן לקראת העלייה לבמה.
 
 
2. נפלא לקבל טפיחה על השכם מגבר מנוסה.
 
 
3. בטלתרום אוספים כמה שניתן לחולים.
 
 
4. הליהוק הינו המטלה הקשה ביותר בהפקת המחזה.
 
 
5. תפסיק ללכלך על אירלנד.
 
 
6. מה שחסר לנו תפאורה, תאורה ומלתחה.
 
 
7. קיבלתי תואר ראשון ב 1996, שני גם ב 1996.
 
 
8. המועמדים, ארבעת מחזות הזמר.
 
 
9. אנחנו בדרך ועלינו לנוח.
 
 
10. זאת החווה וגברת מרטין בעליה.
 
 
11. הרכב מחכה לנו בחוץ כבר שעה וחצי.
 
 
12. לא אחת אמרתי לה שאני אוהבת אותה.
 
 
13. אבי היה חייל ופרש, לא מזמן פשט את מדיו.
 
 
14. לא יפסע איתנו בדרך הזאת.
 
 
1. אנשים מחרפים את נפשם כדי להיכנס לבריטניה.
 
 
2. רוצים להתאוורר?
 
 
3. סרטנים מפוצחים.
 
 
4. אני בוהה בברנשים יושבים ודמיין אותם משתובבים.
 
 
5. לאכול בחוץ, לא היה בראש הרשימה שלי.
 
 
6. א.מה צריך כדי להיראות טוב? כובע ומגפיים.
 
 ב.אפשר לשאול ממך?
 
 
7. איש לא יודע למה נבנתה כאן כנסייה או מי בנה אותה או מתי נבנתה.
 
 
8. החקלאים אנשים אוהבי פרטיות ומסוגרים.
 
 
9. האמינו באלים, האמינו בהם, אל תלינו על זה.
 
 
10. הבאתי אותה שתיפרדו.
 
 
11. בקרוב שתיכן תתאוששו.
 
 
12. אם תפרוץ מגפה בקרבנו  יחגגו.
 
 
13. לא כל המשפחה ישנה, למרבה הצער.
 
 
14. אני אוהבת את מילותיך המדויקות הספוגות ברגש.
 
 
15. אינני סובלת את פרצופו המאוהב.
 
 
16. האישה הזאת הייתה תוססת – התרוצצה כל הזמן.
 
 
17. אני רגיל לשדה פתוח.
 
 
18. עוד קצת.
 
 
19. איזו ריקנות.
 
 
20. חוצנים שיבואו אלינו, יביאו איתם הפתעות בשבילנו.
 
 
21. נתפלל שימצא אותו ויחזירו בהקדם.
 
 
22. יש שמש אבל הציפורים לא מצייצות, הן עצובות בגלל מה שקרה לבעלת הבית.
 
 
23. רק שעה וחצי טיסה מאיסלנד ומגיעים לחוף המזרחי של גרנלנד, הגדול באיים, והצפונית בארצות תבל.
 
 
24. תמצאו שם פיורדים רבים, בייחוד בחוף הדרום מערבי.
 
 
25. חרף שכבת השומן הוא נע כברלינה ואני מרגיש כמו גורילה בחצאית בלט – אני מתכוון להיפופוטמוס.
 
 
26. למרות שאהבתי אותה ללא מעצורים, אני מסופק בצעד שנקטה.
 
 
27. תראה איגואנות אלה, שוקעות בנשיקות מסוגננות.
 
 
28. חבל להמשיך במאמצים כי זה כמו לדבר אל הקיר.
 
 
29. לא ארצה לדרוך על יבלת שני הצדדים, אך אני חש הארה פנימית ואני אבחר בשביל הזהב.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.         ייחודה של השונית הזאת הוא שהיא משתרעת ברציפות לאורך 32 קמ במזרח קנדאוו.
 
 
2.         ויטילוו הוא הגדול באיי פיגי, מחצית האוכלוסייה כאן מהודו.
 
 
3.         האדמה בעיקרה בבעלות ילידי פיגי שמחכירים אותה לחוואים הודים שיגדלו קנה סוכר.
 
 
4.         זה לא הכריש האמיתי, זה האמיתי.
 
5.         הבישול בארץ שכיחת אל זו עניין שולי.
 
 
6.         לכפרים נידחים הסובלים מצינת ההר הביאו בגדים נוספים וחבשו כובעים העשויים עור קרנפים.
 
 
7.         אי ססיבי נודע במעיינות החמים שמבעבעים לים דרך הסלע הוולקני.
 
 
8.         טעמו את המאכל הלאומי לאפ – לאפ.
 
 
9.         שורש קולקס ואגוז קוקוס טחונים.
 
 
10.       הגיעו בסירה וקוו שיש מקום פנוי.
 
 
11.       היפנים ספגו פה תבוסות קשות מידי האמריקנים.
 
 
12.       אני צולל לחזות בשרידי אוניה טרופה.
 
 
13.       עדיין משתמשים במטבע לתשלום פיצויים לקניית אדמות, חזירים, בוציות וגם כלות.
 
 
14.       זהו המקום שבו הארץ נושקת לרקיע.
 
 
15.       למתגוררים בקרבתו אין ברירה אלא להתייחס לנהר כאילו היה נקי, זה מקור המים היחיד שלהם.
 
 
16.       עד 20 מיליון איש מתאספים במקום שבו נהרות הגנגס והיאמונה נפגשים.
17.       שיכר השדים גורם לנו לנופף בשרביט כאילו היה אלה.
תיירותי ותיעודי...
 
1. יש באי מגוון רחב של נופים ואקלימים, שבעינינו הם מתת אלוהים לאנושות, הנוף הינו דורון שהטבע לא מעניק בקלות.
2. בריא לטבול במים אלה כי יש בהם גופרית ועופרת
3. אני לא נוטר טינה לתיירים, בייחוד לא לנהגים.
4. תסמיניה של מחלת גבהים הם בחילה, כאב ראש, תשישות, והתרופה לרדת במהירות.
5. הטיפוס מצריך סוליות ברזל משופדות למגפיים וסיבולת רבה.
6. אקוודור בטוחה משאר דרום אמריקה.
7. יש מבחר גדול אך אריגים ודברי צמר הם המבוקשים ביותר.
8. כאן יש חגיגת יוחנן המטביל וטקס קציר מהימים ההם.
9. הכניסה לחברים בלבד.
10. תאמינו או לא, זו טיסה לתיירים, שלושים וחמשה דולרים לשלושים וחמש דקות טיסה.
11. בחור זה רוקח שיקוי מעורר הזיות המיועד לטקס חניכה.
12. בשייט הזה נבקר בששה איים שבהם מספר מיני החיות הרב ביותר.
13. הזכרים הפסידו בקרב על ההרמון, זה מה שקורה בעולם החי.
14. מישהו יבוא, יאסוף את הדואר ויביאו אישית.
15. לרוב החיות אין אויבים. הן מתות מזקנה והנבלות מתפוררות.
16. שכבת הרוחות היא נתיבו המקובל של מטוס סילון.
17. כיצד זה הפך בעינינו לסמל כיבוש?
18. רוח מקפיאה והעדר חמצן עלולים להרוג באופן גחמני כמעט.
19. כל אימת שמטפס מביט כלפי מעלה הוא מתמודד עם הקושי הבלתי רגיל שבמשימה.
20. מסלול זה הוא חרב פיפיות.
21. הילרי שיונצח לעד בשל הישגו שמח להניח לאחרים ללכת בעקבותיו.
22. העדר חמצן מכלה את כוח המטפסים.
23. ידעתי שאוכל לשרוד בגובה הזה.
24. הציוד היה כבד יותר ופחות טוב מהציוד של היום.
25. כל הסיפור הזה היה מפוברק אך הם קנו את הסיפור ובסוף גנבו את ההצגה.
26. אי הוודאות בנושא הבטחוני נשארה בעינה.
 
 
 
 
 
 
 
 
פוליטי...
 
1.         המצב של לא מלחמה ולא שלום טומן בחובו סכנות חמורות.
 
 
2.         התעלמות מסכנות אלה כמוה כהטמנת ראשינו בחול.
 
 
3.         במסע התעמולה של הבחירות, מפלגת העבודה נכשלה בהסבת עמדותיה בצורה משכנעת ובמיוחד בקרב בני הדור החדש.
 
 
4.         הצהרותיהם של חלק ממנהיגי הליכוד ודרישתם לעכב את ביצוע הסכמי אוסלו מעוררים דאגה רבה במדינות ערב ובמיוחד בקרב הפלסטינים.
 
 
5.         הצהרות מעין אלה עשויות להעכיר את יחסי ישראל ארהב ולגרום להגברת המתיחות באזור.
 
 
6.         ראשי האופוזיציה הביעו את מורת רוחם מהתנהגותו של יור הבית, בישיבה אתמול, כאשר הורה להוציא את חברי סיעתם מאולם המליאה ואף איימו להגיש הצעת אי אמון נגד הממשלה.
 
 
7.         במשאל דעת הקהל שיזם העיתון, זכה חכ חגי מרום בתואר חכ לדוגמה וזאת בזכות שקידתו על השתתפות בישיבות הכנסת וועדותיה במשך השנה האחרונה.
 
 
8.         מנהיג האופוזיציה תקף אתמול בחריפות מעל בימת הכנסת את מדיניות הממשלה וכינה אותה מדיניות הקיפאון ואוזלת היד.
 
 
9.         פרס הזהיר מפני התוצאות החמורות הנובעות מעצירת תהליך השלום.
 
 
 
 
 
 
הבית
 
 
1.         יש דברים רבים וחשובים בעולם,     2.         החשוב מכולם הוא ביתו של אדם.
3.         וכמו שאדם מאדם הוא שונה,          4.         כך שונים הבתים שאותם הוא בונה.
5.         יש בית והוא כמבצר על ההר,         6.         יש בית והוא כארמון מפואר.
7.         אך לא העיקר הוא,           8.         ארמון או בקתה,
9.         חשוב הוא הבית שבנית אתה.          10.       כי בית אינו רק גג וקירות,
11.       כי בית אינו רק צירוף של דירות,     12.       כי בית אינו סתם מבנה של בטון,
13.       כי בית מעניק הרגשת ביטחון.         14.       כי בית הוא פרח שולחן ומפה,
15.       כי בית הוא ילד, רעיה מצפה,          16.       כי בית הוא גג, פינה חמימה,
17.       וברית כרותה בין אדם לאדמה.        18.       יש בתי עשירים העולים כסף רב,
19.       ארמונות נוצצים מצופים בזהב,        20.       יש בתים הנראים כמעשה אומנות,
21.       אך הבא אל תוכם מרגיש ריקנות.    22.       יש בית והוא רק צריף או צריפון,
23.       יש בית הוא רק אוהל קטון,            24.       יש בית והוא רק מצע של קש,
25.       אך מה שחשוב הוא איך המרגש    26.       ועל כן, חשוב להיזכר וליזכור,
27.       כי על בית צריך להגן ולשמור,        28.       כי רבים דברים יקרים בעולם,
29.       אך אין כה יקר כביתו של אדם.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هل سيطرت اللغة العبرية على لسان العرب في اسرائيل؟
 
هذا السؤال التلقائي الذي استنتجه الصحفي عكيفا إلدار من هآرتس في تغطيته لاجتماع عقد في القدس ، بمناسبة 40 سنة لتأسيس صندوق اسرائيل ، ولافتتاح المبنى الجديد للمدرسة المختلطة ( ثنائية اللغة) اليهودية العربية في القدس .
يقول الصحفي إلدار ، ان المشاركين لم يذكروا الكلمات والاصطلاحات المثيرة للخلاف مثل التهديد الديموغرافي او خطر الثنائية القومية او ترانسفير العرب في اسرائيل ، ولكن ما سيطر على القاعة كان الاحتلال الاسرائيلي- احتلال اللسان العبري للسان العربي .
المستشرق البروفيسور أمنون كوهين ( من الجامعة العبرية) ، تساءل اذا كانت ثنائية اللغة تختصر الفجوات وتخفي الخلاف بين متكلمي اللغتين ، او انها على العكس ، تشكل اداة لابراز خلاف الرأي .
وطرح سؤال : هل الثنائية اللغوية تهدد الخصوصية الثقافية للمتحدثين باللغة العربية الذين يعيشون داخل بحر يتحدث بالعبرية في اسرائيل ؟ .. وماذا حققت اللغة القديمة – الجديدة ( العبرية) للستة ملايين مواطن يهودي في الدولة الشابة ، للغة  ( العربية ) المتأصلة في افواه 250 مليون شخص ؟
في دولة اسرائيل اليوم، اتقان اللغة العبرية هو شرط اولي لنجاح عربي اسرائيلي في جميع المجالات . ومعرفة اللغة الانجليزية هي شرط للتقدم الاكاديمي ، اللغة الام العربية ، لغة الوطن الفلسطيني ، تنحسر الى المكان الثالث ، والهامشي في المجتمع العربي ، وخاصة المجتمع القروي .
المؤرخ الدكتور عادل مناع مدير المركز لابحاث المجتمع العربي في معهد فان لير في القدس ، تحدث باللقاء بان  تجربته الاولى كابن للأقلية كانت في الجامعة ، وحتى وصل للاكاديميا ، تعلم وتحدث بالعربية ، وان الواقع الذي التقى به كان بعيداً عن وعود وثيقة الاستقلال .- ( جاء في ميثاق استقلال دولة اسرائيل : تقيم المساواة التامة في الحقوق اجتماعياً وسياسياً بين جميع رعاياها من غير تغيير في الدين والعنصر والجنس وتؤمن حرية الأديان والضمير والكلام والتعليم والثقافة)
ومع ذلك ، اضاف مناع انتقاداً : ان اتقان اللغة العبرية والنجاح في الدراسة ، ليسوا ضمانة لنجاح العربي في الاكاديميا الاسرائيلية . وواصل يقول انه : حتى اليوم لم يعين أي عربي لمحاضر كبير في قسم الشرق الاوسط ، وحتى في قسم اللغة العربية في الجامعة العبرية . وأضاف : ماذا كنتم ستقولون لو انه في قسم تاريخ الشعب اليهودي في برينستون او ييل  لا يوجد أي محاضر يهودي ؟ .
وقال مناع : انه يعرف اكثر واكثر اكاديميين عرب ، يفكرون بالعبرية حين يتحدثون بالعربية . وتحدث قائلاً بانه : كان شاهداً لموقف مخجل عندما حاضر  عربي اسرائيلي يعد للدكتوراة امام جمهور عربي ، ولم ينجح بان يلفظ حتى جملة واحدة بالعربية ، دون اصطلاحات عبرية . ورغم ان العريف عاد واكد للمحاضر مرات عدة انه في القاعة مواطنين من المناطق (الفلسطينية ) لا يعرفون العبرية ، ومع ذلك معد الدكتوراة لم ينجح ان يخرج الكلمات الصحيحة باللغة العربية ، واخيراً جمع اوراقه وغادر المنصة .
واشار الباحث مناع الى ان انتصار العبرية بارز بشكل خاص في المدن المختلطة، وفي اوساط الطائفة الدرزية والبدو .
للوهلة الاولى يمكن تفسير ذلك بسبب خدمتهم بالجيش الاسرائيلي ،ولكن هذه الحجة واهية تماما . لا بد من دراسة هذه الظاهرة بشكل يأخذ أيضا برامج التعليم ، وخاصة تعليم اللغة العربية ومستوى هذا التعليم ، وجاهزية المعلمين وقدراتهم على التعليم ، وأعرف مثلا معلمي لغة عربية في مدارس عربية في المثلث والجليل عملوا معي كمراسلين صحفيين ، مستواهم اللغوي مأساوي تماما ، وبالكاد يكتبون لغة صحيحة ومفهومة . وكنت شخصيا قد شاركت ، قبل أشهر قليلة ، بيوم اللغة العربية في مدرسة ابتدائية في الناصرة ، ووقع من نصيبي الصف السادس ، وتوقعت من الطلاب مستوى معرفة فوق المتوسط ، فانا في جيلهم قرأت نجيب محفوظ ، واحسان عبد القدوس وتوفيق الحكيم ومحمد عبد الحليم عبدالله وكتابات جبران ونعيمة وبعض كتبات مارون عبود ، وأدب سوفياتي  وعشرات روايات الهلال المترجمة وصحف عربية مختلفة . وقد فوجئت انهم لا يلمون حتى بقراءة نص واحد بشكل صحيح ( مثلا قصة للصغار )، وفهمهم للمقروء يعاني من التباسات حادة ، وانهم عدا وظائفهم المدرسية ، لا يقرأون شيئا ، بعضهم كشف ان مكتبة المدرسة مغلقة . المعلم المتواجد في الصف أصر انها مفتوحة دائما للطلاب ، الطلاب تكلموا باندفاع وحماس ان المكتبة لم تفتح ابوابها منذ منتصف  السنة الدراسية الماضية . بالطبع المكتبة المدرسية ليست هي الحل للمشكلة ، البيت أيضا يفتقر لمضامين هامة في التربية . بيت بلا مكتبة ليس بيتا لأبناء البشر. هذا الجيل سيكون أسوأ من آبائه ، ونحن ، ممارسي الكتابة نعيش هذه المأساة ، وتجعلنا نفقد كل توهج للدخول في ابداع جديد ، النشر يكلف ولا يوجد مردود لتجديد قدرتنا على نشر اعمال جديدة ، فلمن نكتب؟
 
كذلك لا يمكن تجاهل ظاهرة الفضائيات العربية التي تضاعف الجهل والغيبية ببرامجها ، والانترنت الذي يستعمل في اتجاهات غير تربوية وغير تعليمية بغياب التوجيه وبضحالة ثقافة الوالدين اساسا ، وبضعف برامج التعليم والحالة المزرية للعديد من المدارس  .وأجد نفسي مضطرا هنا للمصارحة .
حررت خلال سنتين مجلة للطلاب الابتدائيين، كان يشارك بكتابة موادها الأساسية الطلاب انفسهم . وقد انكشف واقع التعليم ومستواه بسهولة أمامي . وتبين لي ان المدارس الأهلية ، مدارس الارساليات المسيحية ، في الناصرة والى حد ما حيفا ، هي الأفضل والأرفع في مستوى الطلاب ( وبالطبع مستوى التعليم والاهتمام بالطالب) . وبشكل عام مستوى المدارس الحكومية في الناصرة مقبول .. كذلك الوضع في مدارس بعض قرى وبلدات عربية في  الجليل والمثلث مثل كفرياسيف والرامة وام الفحم وباقة الغربية وغيرها مع تفاوت كبير في مدارس نفس البلدة  ، بعضها ما دون المتوسط وما دون الحد الأدنى المطلوب لمدارس ابتدائية .. طبعا هناك تفاوت بين الطلاب أنفسهم .. نجد طلابا بمستوى عشر نقاط ، حتى في مدارس متدنية بمستواها بشكل عام ،وبنفس الصفوف نجد طلابا لا يتعدون النقاط الخمسة الأولى.وانا أميل هنا لرؤية تأثير البيت وأهميته في تطوير  قدرة الطالب . وهذا ينسحب على  اللغة العربية وتأصلها في ذاكرة الطلاب ولسانهم .واكتشفت ان بعض المدارس ، جعلت موضوع المطالعة العامة نهجا مكملا للتعليم ، وبالفعل كان طلابها الأبرع في الكتابة والتعبير اللغوي والابداع الأدبي وأيضا الابداع العلمي في كافة المواضيع .وبعض المدارس خاضت تجارب فريدة من نوعها  ، اذ أدخلت موضوع الموسيقى الكلاسيكية والعربية ، مع معلمين مستقلين ومنهم المهاجرين الروس الجدد الذي وصلوا الى اسرائيل ويتمتعون بمستويات موسيقية راقية جدا ، وباسلوب تعليمي علمي كامل ، وكان من الممتع ان تسمع الطلاب في الصفوف الابتدائية المتقدمة يشرحون قطعا موسيقية لكبار الملحنين الكلاسيكيين ، وقاد هذا البرنامج الى اكتشاف عشرات الموهوبين موسيقيا ، وبعضهم اليوم من الأسماء التي تنطلق الى آفاق حدودها السماء ، وأيضا من لم يختار الموسيقى حقق تقدما في سائر المواد التعليمية ، ولم تشكل الموسيقى عبئا جديدا على التعليم ، بل نافذة ثقافية حضارية ، وسعت عالم الطلاب ومداركهم وقدراتهم على التعبير والكتابة والتقدم العلمي والانفتاح على ثقافتهم والثقافات العالمية .
وهو مشروع بدأه انسان قمة في الذكاء والقدرة على العطاء والدفع ن المهندس والمربي والنشيط في اعداد برامج التثقيف الموسيقي للطلاب والشباب دعيبس عبود أشقر ، احد الأصدقاء المقربين للمرحوم ادوارد سعيد ، ووالد العازف الذي انطلق الى العالمية ، وبات من عازفي البيانو الأكثر شهرة عالميا وأعني سليم عبود أشقر.
****
في اللقاء اياه تحدث الصحفي رفيق حلبي واشتكى من انه لا ينجح بان يدفع ابنيه بقول جملتين بلغة عربية نظيفة من العبرية. وقال ان والده لم يكن يعرف الا خمس كلمات عبرية بسبب علاقته التجارية كصاحب دكان مع بلدة يهودية . واشار الى كلمات عربية دخلت للغة العبرية بلفظ مشوه ، أصبحت تستعمل من العرب باللفظ العبري المشوه. الى جانب ان الملمين جيدا بالعربية أصبحوا يستعملون في حديثهم اللغتين ، حتى مع زوجاتهم ، بجمل نصفها عبري ونصفها عربي .وقال حلبي انه في قرية شركسية ، يصلون بالمسجد بالعربية ، ولكن يخرجون ويواصلون حياتهم اليومية باللغة العبرية. واشار الى ان أكثر اللافتات على المحلات في القرى العربية مكتوبة بالعبرية ، ليس لأن زبائنهم يهود ، بل هي صورة عن مأساة العرب في اسرائيل.
واشار حلبي انه ليست فقط لغة اليهود تسيطر على العرب ، وانما الموسيقى أيضا والملابس ، والسينما . وقال انه يرى بالتنازل عن  لغة الأم تنازلا عن جزء من الهوية. وان من يفقد هويته، هو انسان ضائع.
البحث تناول تجارب اخرى من اكاديميين عرب وادباء عرب ...
ولكني رأيت ان أسجل بالأساس الموضوع الأكثر اقلاقا . هل هزمت اللغة العربية في اسرائيل؟
بالطبع لست في باب اعطاء الجواب الحاسم . فالأجوبة الحاسمة باتت مقولات لسياسيينا الأفاضل .انما أنوي طرح جوانب مختلفة من هذه الاشكالية المرعبة بكل المقاييسس .
واعترف انا مثلا اني اكتسبت ثقافتي العربية بجهدي الذاتي ،  وبتشجيع ودفع من والدتي بالأساس ، حتى اتقنت القراءة وعشقتها وانا في الصف الثالث ، ولكني واصلت دراستي الثانوية بمدرسة عبرية ، وزملائي العرب بنفس الصف غير قادرين اليوم على صياغة رسالة بعشرة اسطر بلغة عربية غير مكسرة وبجمل واضحة مكتملة .
حقا لا أعرف القواعد العربية او قواعد النحو والاعراب ، وقدراتي اللغوية الصياغية لا لبس فيها ، وأكثر ما أنشره لا يمر على مصحح لغوي ، لذلك أواجه أحيانا بانتقادات من بعض التافهين المتحالين بجدول جارتهم  . لو كان فيهم بعض العقل لميزوا على الأقل بين الصياغة اللغوية الكاملة والسليمة نصا وفكرا، في طرح الرؤية والموقف الواضح بلغة يسيرة على الفهم ، وبين بعض قليل من أخطاء في القواعد ، لا تؤثر على المضمون . أعرف ان لغتي ممتازة ،وانا لست قلقا من الانتقاد ، وليت منتقدي لغتي يلمون ببعض ثراء لغتي كلمات  وفكرا وتعبيرا.
ولكن لست انا المشكلة ، وليست قدراتي اللغوية هي النقاش المطروح ..
 
في دراسة فريدة من نوعها ، للمحاضر في قسم اللغة العربية في جامعة تل أبيب ، الناقد الدكتور سليمان جبران ، وحملت عنوان على هامش التجديد والتقييد في اللغة العربية المعاصرة طرح العوامل المؤثرة سلبا وايجابا .
يطرح د. سليمان جبران تساؤل زميل مترجم مواد تعليمية من العبرية الى العربية ، يسأل  : كيف تطورت اللغة العبرية ، في مدة قصيرة نسبيا ، من  لغة ميتة الى لغة عصرية تماما ، بينما تعرج لغتنا وراء الحضارة المعاصرة بصعوبة؟
 ويضيف الزميل  :أترجم من العبرية الى العربية فأجد عشرات بل مئات من المصطلحات الحديثة وجدوا لها البديل العبري حتى شاع على الألسن ، بينما يصعب وأحيانا يتعذر علي ايجاد البديل العربي المناسب ، رغم استعانتي بكل القواميس المتاحة .
 ويكتب الدكتور جبران : الواقع ان العبرية تعاني أيضا كثيرا في لحاقها بالثورة الفكرية والتكنلوجية المعاصرة، وغالبا ما يدور الجدل هناك أيضا بين المجددين والمحافظين، بين من يتبنى المطلح الأجنبي بعلاته ومن يحافظ على العبرية ونقائها دون هوادة . ويصل للشرح : علينا الأعتراف ان العبرية تطورت فعلا أكثر من العربية في المئة سنة الأخيرة ويضيف : الدليل على ذلك ان الترجمة من اللغات الأجنبية ، الانجليزية مثلا ، الى العبرية ، أسهل بكثير من الترجمة الى العربية، سواء من حيث المصطلحات أو مباني الجمل أيضا.
ويستنتج : السبب الأول في رأينا ، وليس الأهم بالضرورة ، ان العبرية أكثر طواعية من العربية، فالعبرية تخلصت منذ عهد بعيد من حركة الآخر وعلامات الاعراب الأخرى ، كما حدث في لغتنا المحكية . وعلاماتى الاعراب ، كما لا يخفى على كل مهتم باللغة العربية، عبء على الكاتب والقارئ والمترجم. ثم ان نحو العبرية الحديثة سهل طيع ، تكاد تصوغ الجملة فيه كما ترغب ، دونما خوف من الوقوع في الممنوع أو غير المألوف ، على الأقل.
 ويقول : ان نحو لغتنا الفصيحة بقي صارما ، تحكمه القواعد التي وضعها سيبويه وأقرانه منذ مئات السنين ، فيما عدا تغييرات طفيفة أملتها الحياة المعاصرة، ويعتبرها الغيورون خروجا على اللغة طبعا.
وتسائل : هل هناك لغة حديثة يحكمها نحو وضعوه قبل مئات السنين، ولم يؤلف فيما بعد - في رأينا- نحو حديث يتناول ضبط اللغة الحديثة؟ كيف يمكن للغتنا ان تخضع لسيبويه والكسائي الى أبد الآبدين ؟
ويواصل د. جبران بحثة الممتاز : السبب الثاني ، وهو الأهم في نظرنا ، هو سبب انساني ، فالقائمون على اللغة ، والفكر عامة ، في اسرائيل ، يتصلون بالغرب واللغات والثقافات الأجنبية اتصالا مباشرا، ونقل الحضارة الغربية من تكنلوجيا وثقافات وآداب ، يكاد يتزامن مع نشوء هذه الحضارة في مجتمعاتها الأصلية هناك .
يفسر د. جبران ذلك بسهولة نقل المستحدثات في اللغة العبرية وترويجها ونشاط اكاديمية اللغة العبرية وصوتها المسموع.
ويقارن ذلك مع وضع  اللغة العربية المختلف .: عالم مترامي الأطراف . اذاعات وفضائيات وصحف لا تعد ولا تحصى ، ومجامع لغوية بدل مجمع واحد مشترك. وصوتها لا يكاد يسمع .ويستنتج ان اللغة العربية لا تتطور بمساعدة المؤسسات والهيئات ، بل يمكن القول انها تتطور رغم المؤسسات ورغم اللغويين الذين يعترضون على كل تجديد في المعجم أو النحو، كانما التجديد  عمل منكر.
اذا كانت هذه هي حال اللغة العربية في موطنها ، فماذا تنتظرون ممن واجه سياسة تجهيل مريعة في السنوات الاولى للدولة يوم كان يفصل كل معلم وطني أو لا يتماثل مع السلطة ؟
ومع ذلك كان مستوى التعليم ، رغم الارهاب المسلط فوق رؤوس المعلمين ، خاصة في اللغة العربية ،أرقى من مستواه اليوم .
وكان النشاط الثقافي الحزبي ( الشيوعي في وقته) واسعا ومربيا ومعوضا على نقص وشح المصادر الأدبية العربية ، وجعل من الثقافة الوطنية مهمة سياسية اجتماعية حضارية لها اولوية عظمى ، فأصدر أفضل مجلة ثقافية عربية ،مجلة الجديد ربما الأفضل عربيا حتى اليوم (كمان أبرز محرريها المؤرخ والناقد والقائد الشيوعي  اميل توما ، الباحث والمفكر جبرا نقولا ،الشاعروالكاتب عيسى لوباني  الشاعر محمود درويش ، الشاعر والمفكر سالم جبران وباقة كبيرة من الأدباء والمفكرين البارزين من العرب في اسرائيل ، وتوقفت مع تضعضع  أوضاع الحزب) وكانت صحيفة الاتحاد ( الشيوعية أيضا ) مدرسة ثقافية أدبية سياسية فكرية نقدية ، ظل منها اليوم اسمها فقط . وكانت منظمة الشبيبة الشيوعية ، مدرسة نضالية وتعليمية للغة العربية والثقافة والفكر والمجتمع للشباب الطلائعيين . ومن يقرأ كتاب عرب طيبون للباحث هيلل كوهين من الجامعة العبرية ، يكتشف الدور المذهل في أهميته الذي لعبه الشيوعيون في الأنقاذ الوطني والثقافي للأقلية العربية في اسرائيل من براثن سياسة التجهيل والعدمية القومية والترحيل ومصادرة الأرض .
انا اشتغلت مضطرا ، بعد دراستي للفلسفة والعلوم الاجتماعية ، حدادا ،لأني استبعدت من الوظائف الرسمية بسبب قناعاتي السياسية ( الشيوعية في وقته ) وتقدمت مهنيا لأصبح مديرا لنوعية الانتاج  ، وبعدها مديرا للعمل بالصناعات الثقيلة ، ومديرا للانتاج في أكبر مصانع الفولاذ في اسرائيل ، وما زلت مستشارا للكثير من المقاولين الذين يطلبون مساعدتي وخبرتي  المهنية في الانتاج والتركيب.
 
الذي اريد ان أقوله اني لم استطع استعمال اللغة العربية في مهنتي ، لم أجد التعابير التي يمكن ان انقل فيها معارفي التكنلوجية والمهنية ، وأكثر من ذلك لا اعرف كيف اشرح خارطة أو خطة عمل باللغة العربية للمهنيين ، أجد نفسي ، انا عاشق اللغة العربية والغيور عليها .. مضطرا للخلط .. نتفاهم عموما بالعربية ونستعمل المصطلحات المهنية العبرية لشرح العمل وطرق تنفيذه ، وكم أجهدت نفسي في محاولات ايجاد تعابير مهنية عربية ، وقد وجدت ان كل مجموعة سكانية عربية تستعمل تعابير مختلفة عن الآخرين ، وغير مفهومة لي أو للآخرين ( مثلا الأردنيين والفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية الذين عملوا معي ، كانوا يستعملون تسميات عربية لم أجدها قابلة للفهم وللتطبيق ).
ان مساحة اللغة العربية في حياتنا داخل اسرائيل لا تتعدى 20% من ساعات يومنا ، وعلى الأقل 50% من وقتنا نفكر ونتحدث بالعبرية مع بعض الخلط  لكلمات عربية . هذا عدا اعتمادنا على الأخبار والتقارير الاخبارية الراقية والمثيرة بالعبرية ، حيث النقد وعدم الصمت على تجاوزات المسؤولين الرسميين او غير الرسميين ، ولا أظن ان له مثيلا حتى في الغرب الدمقراطي.
والسؤال الرهيب أكثر : هل حال اللغة العربية في مواطنها العربية أفضل من حال اللغة العربية في اسرائيل ؟
كم من المواطنين العرب ملمين بلغة عربية سليمة ؟
وما هي نسبة المواطنين العرب الذين يعرفون لغة الاعلام ( اللغة العربية الفصحى السهلة ) ويفهونها ؟
عندما يكون 80% من سكان العالم العربي فقراء أو تحت خط الفقر ، فهل يحتاجون الى تعلم لغة ما ،  عربية أو غيرها؟
وعندما تصل نسبة الأمية في القرن الواحد والعشرين ، قرن الحضارات المنطلقة للفضاء الكوني بكل اتساعه الى 70% في العالم العربي (النسبة أعظم بين النساء ) ، فأي قيمة تبقى للغة ، حتى بالنسبة لمن يفكون الحرف ويحسبون مع غير الأميين ..؟
وماذا نسمي اكاديميين لا شيء يربطهم بلغتهم وثقافتهم ؟
من هنا أيضا أفهم خوف العرب من التطبيع ... الثقافة الدخيلة واللغة الدخيلة ، أكثر جاهزية للتقدم والحياة من الثقافة العربية المنغلقة فكريا ولغويا. وحالة العرب في اسرائيل ، حيث نسبة الأمية تكاد تقترب من الصفر، ونسبة التعليم الجامعي مرتفعة ، الا ان لغتهم لا تشكل تحديا حضاريا للغة العبرية ، للأسباب التي ذكرتها. وما زلنا نبحث عن المصادر الممتازة بالعبرية ، ليس فقط لعدم وجودها بالعربية ، انما لأن العبرية أكثر دقة في الترجمة وسهولة الفهم ، وكنت قد كتبت سابقا عن حالة واجهتني مع كتاب الاستشراق لادوارد سعيد ، ترجمه بروفسور عربي للغة العربية ، لم انجح بفهم طروحات سعيد ولغة الكتاب العربية المعقدة ، فقرأته بالعبرية بلغة رائعة سهلة وواضحة . الى جانب حقيقة ان أجمل ابداعات الأدب والفكر والأبحاث والعلوم تصدر بالعبرية  فورا بعد ظهورها في اللغات الأجنبية . واذا صدرت متأخرة باللغة العربية ، فهي تكون بلغة مقعرة او مفككة ، متعبة للقراءة.
ان اندثار اللغة العربية مسألة وقت اذا لم يتغير الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للعالم العربي ، نحو نهضة اقتصادية اجتماعية علمية و ثقافية ولغوية .
 
 
نبيل عودة – كاتب ، ناقد واعلامي – الناصرة
 
השפה כגשר תרבותי
 
מטרה: הנחלת הוראת השפה הערבית התקשורתית כמקצוע חובה בבתי ספר במערכת החינוך היהודית  בישראל, במטרה לקדם הבנה בין יהודים וערבים ולממש את מעמדה של הערבית כשפה רשמית בישראל
בשיתוף: משרד החינוך, התרבות והספורט: המטה הארצי, מחוזות חיפה, הצפון, ירושלים ותל-אביב של משרד החינוך; עיריית חיפה; עיריית כרמיאל, עיריית תל אביב, מנהלת החינוך בירושלים והקרן לירושלים
פעילויות: מיפוי וסקירה  מקיפים של מצב הוראת הערבית בארץ, פיתוח תכנית לימודים חדשה וייחודית לתרבות הערבית ולשפה הערבית התקשורתית ( שילוב פונקציונאלי של ערבית מדוברת וערבית צחה (ספרותית), תכנית השתלמות והכשרת מורים ייחודית להוראת השפה והתרבות, פעילויות תרבות המעשירות את העולם הלשוני והתרבותי של התלמידים, וחשיפה נרחבת בכלי התקשורת דוברי העברית והערבית בישראל ובעתונות האמריקאית.
 על המיזם:
במדינת ישראל, רוב התלמידים היהודים והערבים לומדים במסגרות ובמערכות חינוך נפרדות. במערכת החינוך הערבית, התלמידים לומדים ערבית, עברית ואנגלית כמקצועות חובה וכחלק משמעותי ובלתי נפרד מתכנית ההוראה. במערכת החינוך היהודית, לעומת זאת, מעמדה של השפה הערבית זניח. למרות היותה שפה רשמית אשר הוראתה מתחייבת עפי חוק, והינה ושפת אמם של למעלה ממיליון אזרחים במדינה, היא אינה נתפסת כמרכיב חיוני בתכניות ההוראה ומוצעת לרוב כמקצוע בחירה בלבד בחלק מחטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים. יתר על כן, הגישה הממסדית המסורתית בהוראת השפה הערבית מאפשרת את לימוד הערבית הספרותית בלבד. ואולם, השפה הצחה (הספרותית) אינה מצויה בשימוש יומיומי ואינה מהווה כלי תקשורת בין-אישי.
 המיזם שפה כגשר תרבותי פותח עי יוזמות קרן אברהם מתוך אמונה כי השפה מבטאת זהות, תרבות ומסורת, ואינה רק אמצעי תקשורת, וכי ידיעתה תאפשר דיאלוג שוויוני, בגובה העיניים, מתוך הכרה באחר ובמורשתו. ידיעת השפה הערבית והכרת התרבות הערבית יובילו אפוא להפחתת פחדים ודעות קדומות, לחיזוק המחויבות לדמוקרטיה, סובלנות ושונות, ולהבנה הדדית בין יהודים לערבים, הבנה המבוססת על כבוד הדדי ושוויון. המיזם יעודד את דור מנהיגי העתיד לבנות עתיד משותף יחד.
במטרה להפוך את השפה לכלי מקרב ואת לימודה לידידותי ומבוקש, יוזמות קרן אברהם מציעה מתכונת חלופית וחדשנית להוראת השפה הערבית, המבוססת על ערבית תקשורתית, בה משולבים מרכיבים מתוך השפה המדוברת בד בבד עם אלו מן השפה הצחה (הספרותית). זאת, תוך שזירת מרכיבים של התרבות ועולם התוכן הערבי העכשווי בתכנית הלימוד, כחלק ממאמץ כולל לחיזוק מעמד השפה הערבית ודובריה בישראל וכביטוי לשוויון ולאזרחות משותפת.
תכלית המיזם היא להנחיל את לימודי השפה הערבית התקשורתית כמקצוע חובה בבתי הספר היהודיים בישראל. מיזם שפה כגשר תרבותי הושק על ידי יוזמות קרן אברהם בסתיו 2004 בתמיכתם של עיריות חיפה וכרמיאל, משרד החינוך, לרבות מפמר הערבית, ומנהלי מחוזות חיפה והצפון של משרד החינוך. להשקה קדמו מיפוי וסקירה מקיפים של מצב הוראת השפה הערבית בארץ, פיתוח תכנית לימודים ייחודית המשלבת שפה ותרבות ערבית, והכשרת מורים.
בעוד שבפברואר 2005 יושמה תכנית הפיילוט בכיתות ה ב- 15 בתי ספר (12 בחיפה וב- 3 בכרמיאל) וכללה כ- 900 תלמידים, הרי שבשנת הלימודים הנוכחית, תשסז, התכנית מיושמת בכיתות ה, ו וז ב- 65 בתי-ספר וכוללת 6704 תלמידים במחוזות הצפון, חיפה, תל-אביב, מנחי (ירושלים), הדרום והחינוך ההתיישבותי. המיזם מלווה על ידי ועדת היגוי המורכבת מאנשי ציבור, אנשי מקצוע ונציגים ממשרד החינוך ונתמך על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות.
פעילות בשנת הלימודים תשסז:
פיתוח אתר אינטרנט ללימוד התכנית שפה כגשר תרבותי בשיתוף עם סנונית
פיתוח והתאמת תכנית הלימודים של שפה כגשר תרבותי לכיתות ג-ד
פיתוח והפעלה של תכניות להעמקת החשיפה התרבותית
הובלת תהליכי שכנוע ציבורי למען הנחלת לימוד הערבית התקשורתית כשפת חובה
 
תגובת יוזמות קרן אברהם להתנגשות בפקיעין
30 באוקטובר, 2007
קרן אברהם, הפועלת מאז אוקטובר 2000 לבניית אמון בין המשטרה ובין הציבור הערבי בישראל, מצירה על השימוש באלימות וקוראת למשטרה ולמנהיגות הערבית לשמור על ריסון ואיפוק.
בקרן גורסים כי פעילות שיטורית בישובים הערביים צריכה להיעשות על בסיס דיאלוג קבוע עם המנהיגות המקומית. מניעת הידרדרות לאלימות תלויה בדיאלוג שכזה אומרים בקרן.
קרן אברהם קוראת למשטרה לנהל חקירה מהירה, ממצה ושקופה של האירוע, הכוללת המלצות ברורות שתכליתן למנוע התנגשויות דומות בעתיד. על פיקוד המשטרה לתת את הדעת לקרע בין החברה הערבית ובין המשטרה ולהפנות משאבים לטיפול בנושא זה. התעלמות מאתגר זה תגביר את הניכור ההדדי ואת הסיכוי לעימותים אלימים אשר יש בהם כדי לאיים על שלמות החברה בישראל.
 
 
 
חיזבאללה קיים תרגיל ענק בדרום לבנון
 
 רק ביום חמישי האחרון הצהיר מזכל חיזבאללה, חסן נסראללה, כי ארגונו חזק מאי-פעם. עדות לנכונות דבריו של נסראללה ניתנה בשלושת הימים האחרונים לאחר שחיזבאללה ערך את התרגיל הצבאי הגדול ביותר בתולדותיו. לפי דיווח שפורסם הבוקר בעיתון הלבנוני אל-אחבאר, הנחשב מקורב לחיזבאללה, השתתפו אלפי לוחמים בתרגיל שכלל גם שימוש בארסנל הרקטות העצום של הארגון, שיכול לדברי נסראללה להגיע לכל נקודה בישראל. עוד דווח כי מזכל חיזבאללה עצמו פיקד אישית על התרגיל, שבוצע מדרום לנהר הליטאני, והכל תחת עיניהם הבוחנות של אנשי יוניפיל וצהל.
על-פי הדיווח, התרגיל, שבו השתתפו כל היחידות הצבאיות, הביטחוניות והלוגיסטיות של ההתנגדות, מוקאוומה בערבית, נועד בראש ובראשונה להעביר מסר אזהרה לישראל.
מקורות יודעי דבר אמרו לאל-אחבאר כי מאז התעצמותם של האיומים הישראליים ולנוכח השתתפותם של כ-50 אלף חיילים ישראליים בתמרונים נרחבים בגולן ואחר כך בגליל והישארותם בשטח גם לאחר סיום התמרונים, בחנה צמרת חיזבאללה את הצעדים שיש לנקוט כדי להרתיע את האויב מביצוע הרפתקה כלשהי נגד לבנון, וכדי להעלות את רמת הכוננות ביחידות השונות של ההתנגדות.
עוד אמרו המקורות כי התרגיל הנרחב, שנמשך שלושה ימים ושנחשב לתרגיל הצבאי הגדול ביותר בתולדות חיזבאללה, בא על רקע העובדה שבישראל לא לקחו ברצינות את דבריו של נסראללה על יכולת הטילים של ארגונו ועל ההפתעה הגדולה שברשותו. לכן, הוחלט לקיים את התרגיל הגדול שבוצע מדרום לנהר הליטאני.
  התרגיל נעשה בהתאם לפריסה החדשה של צהל
  לפי הידיעות שיש בידי העיתון, דימה התרגיל מערך הגנה נרחב שנועד לבלום מלחמה ישראלית כוללת נגד לבנון ושל התגברות הסכנה על לבנון אם ישראל תתקוף את סוריה.
התרגיל, כך מדווח העיתון, נעשה על-פי המצב שהשתנה בשטח מאז סיום מלחמת לבנון השנייה באוגוסט אשתקד. התרגיל לקח בחשבון בין השאר את הפריסה הצבאית החדשה של צהל, את הפריסה האינטנסיבית של כוחות יוניפיל ושל אלפי חיילי צבא לבנון מדרום לנהר הליטאני, ואת נוכחותם של מספר רב של מנגנוני ביטחון ומודיעין מקומיים וזרים שחלקם מסייעים לישראל 
לקבל תמונה ברורה ומהימנה על חיזבאללה ועל אופן פעולתו לאחר המלחמה.
התרגיל נועד גם לבחון את יכולות חיזבאללה לאור הלקחים שהפיק מהמלחמה ולאור הלקחים שהפיק מהשגיאות הרבות של צהל באותה מלחמה, ולצמצם את הפערים שהתגלו בתנועת ההתנגדות.
כמו כן, הוא נועד לבחון גם שיטת פעולה חדשה באזור לאחר שנפסקו הפעולות הצבאיות המסורתיות באזור חוות שבעא ולאור העובדה שנאסר על חיזבאללה לשאת נשק בגדולי מדרום לנהר הליטאני וזאת בהתאם להחלטה 1701 של מועצת הביטחון של האום ששמה קץ למלחמה.
 
 
 
בלייר: כיצד מצפים מישראל לנסיגות?
 
שליח הקוורטט בלייר תהה כיצד מצפים מישראל לסגת משטחים כשטילים ממשיכים לנחות בשטחה
  ישראל קיבלה אמש חיזוק משליח הקוורטט למזרח התיכון: בנאומו בפורום סבן בירושלים תהה טוני בלייר איך מצפים מישראל לסגת מאזורים נוספים אחרי ההתנתקות, כשטילים ממשיכים לנחות בשטחה?.
 סוריה רצויה באנאפוליס 
ראש הממשלה ומזכירת המדינה האמריקנית סיכמו בפגישתם כי סוריה מוזמנת לשלוח נציג רשמי לוועידה, שאמורה להתקיים בארהב, בתנאי שהמפגש יעסוק בסכסוך הישראלי-פלשתיני
ראש ממשלת בריטניה לשעבר בלייר קרא לישראל ולפלשתינים להבין כי על-מנת להשיג שלום יש לפעול ולא רק לדבר, והוסיף כי העמדה הישראלית היא לא התנגדות למדינה פלשתינית, אלא כיצד תתנהל, כיצד תתפקד. ההתרחשות בעזה איננה מובנת כראוי בעולם.
בלייר פנה לשני הצדדים בסכסוך ואמר: אם ישראלים חושבים שיש מקום למדינה פלשתינית, יש לפעול להקמתה. אם הפלשתינים רוצים מדינה, הם צריכים לקבל את האחריות שמתחייבת מהמדינאות. כוונות לא יועילו לפלשתינים, אלא רק מעשים. המדינה הפלשתינית לא תהיה שתי ישויות, אלא אחת. נעשה כל שניתן לאזרחי עזה. לסיכום, בעיות ניתנות לפתרון.
 אולמרט: יש פרטנר ברשות הפלשתינית
אתמול הצהיר ראש הממשלה, אהוד אולמרט, בנאומו בפורום סבן כי לא יהיה מומ על החזון ולא תהיה התמקחות על היעד הבסיסי הזה, שתי מדינות – לשני עמים.
פחות משבועיים לפני פתיחת ועידת השלום באנאפוליס שבארהב הבהיר אולמרט כי ישראל לא תנהל מומ על זכות קיומה כמדינה יהודית, וכן לא תתמקח על זכות העם הפלשתיני למדינה משלו.
ראש הממשלה הוסיף ואמר כי עכשיו זה הזמן הנכון לקיים את הדיונים הללו בוועידה, שכן כעת ישנו פרטנר ברשות הפלשתינית המסוגל, לדברי אולמרט, לבצע את המשימה.
 
 
 
 
משבר המורים: לילה של גישורים
 לאחר שאלדר פרש, קמו מועמדים נוספים לתפקיד המגשר, בהם עופר עיני שזוכה לתמיכתו של רן ארז
 תחת שעון העצר של בית הדין לעבודה, שלבקשת יור מרכז השלטון המקומי, עדי אלדר, דחה את הדיון בצווי המניעה ב-24 שעות, נפגשו הלילה שרת החינוך, יולי תמיר ומנכל משרד האוצר, ירום אריאב, כדי לדון בהצעות השונות לגשר בין ארגון המורים והממשלה בדבר הרפורמה בתיכונים וסיום השביתה. על אף שהמועמד המוביל לתווך בין הצדדים הוא יור הסתדרות העובדים, עופר עיני, בוחנים נציגי החינוך והאוצר את הצעתו של יור הסתדרות המורים, יוסי וסרמן, לשמש כמתווך בסכסוך, וכן ייפגשו מאוחר יותר עם אנשי משמר החינוך, שמבקשים גם הם להציע את עזרתם.
אמש התקיימה פגישה בין נציגי המדינה לבין וסרמן, שביקש מוקדם יותר היום לשמש כמתווך, לאחר שניסיונו של יור מרכז השלטון המקומי, עדי אלדר, לתווך בין הצדדים – נכשל לאחרונה.
מיד אחרי וסרמן נכנסו אנשי ארגון משמר החינוך לפגישה נוספת, שעניינה רצון לגשר בין הצדדים. בפגישה ייקחו חלק מנכל הארגון, אורן יהי-שלום, וחבר הארגון איש העסקים דב לאוטמן. במשרד החינוך מקווים כי כל ניסיונות הגישור ישאו פרי, ואחד מחברי הפאנל המכובד שהגיע הערב אכן יתגייס בפועל למשימה.
במשרד החינוך מסרו כי הם שומעים את כל המועמדים, ושמחים על כל מי שרוצה לתווך. המועמד המוביל, הזוכה גם להסכמת יור ארגון המורים, הוא יור ההסתדרות עיני. אולם לאחר הפגישה עם מנכל משרד האוצר ושרת החינוך יולי תמיר, הודיע עיני כי הוא מושך ידו מהצעתו לגשר בין הצדדים. לדברי עיני, העמדות הבלתי מתפשרות של האוצר לא מאפשרות להשיג הסכמות בין הצדדים. היום יקיים עיני סדרת התייעצויות, בכדי לבחון את המשך צעדיו בניסיון לפתור את המשבר.
  המורים דורשים: למחוק את הצווים
 מוקדם יותר השבוע חתמו מזכל ההסתדרות עיני ויור ארגון המורים העל-יסודיים, רן ארז, על קווים מנחים לביצוע רפורמה במערכת החינוך העל-יסודי. המשימה כרגע היא לתאם בין הצדדים, ולוודא כי בין הארגון לבין המדינה ישנו לפחות קו מקביל אחד, שיאפשר חזרה למומ.
מוקדם יותר היום הביע אלדר נכונות לדחות ב-24 שעות את סיומה הכפוי של השביתה, באמצעות צווי המניעה שהגיש המרכז. בכך הוא נענה לבקשת מזכל ההסתדרות עיני.
זמן קצר לפני הודעתו של אלדר, נשמעה קריאה מצד ארגון המורים העל-יסודיים למחוק את עתירת מרכז השלטון המקומי הדורשת להוציא לשובתים צווי 
מניעה, וזאת לאור ההתנגדות שקמה לה מבית. מגובים בלמעלה מעשרה תצהירים של ראשי רשויות בישראל, הגיעו עורכי הדין של המורים לבית הדין הארצי לענייני עבודה, כשבפיהם דרישה למנוע הכרה של הסכסוך כארצי.
מרכז השלטון המקומי קיבל החלטה שלא להגיש בקשה לצווי מניעה, כך עולה לפחות מהתצהירים של ראשי העיריות שתומכים בנו ומתנגדים לצווים, אמרה עוד סיגל פעיל, שמייצגת את המורים בדיון שנערך בבית הדין. בעקבות כך, על העתירה להימחק על הסף. לא מדובר כאן בסכסוך קיבוצי ארצי, כי אם בסכסוך מקומי, וזאת היות וישנם ראשי ערים שלא מוכנים לקבל את הצווים.
בחיפה כל לילה הוא ליל הסכינים הארוכות
 
הסכינאות בצפון מרקיעה שחקים ומעוררת דאגה: מדי בוקר שבים שוטרי מרחב-חוף עם לא פחות מעשרות סכינים וחרבות, שנתפסים במועדוני הלילה של חיפה
כשבוע לאחר הרצח הכפול במועדון הנייט בתל-אביב, גם בצפון חוששים ומתריעים מפני הסכנה הקרבה: במשטרת מרחב-החוף מביעים דאגה מהעלייה החדה בכמות הצעירים ובני הנוער המחזיקים סכינים ואפילו חרבות בזמן שהם יוצאים לבלות באזור חיפה והקריות. ל-nrg מעריב נודע כי בעשרת החודשים האחרונים נרשמה במשטרת המרחב עלייה של כ-30% במספר המקרים בהם אתרו כלי נשק קרים בקרב צעירים במוקדי הבילוי.
רק בשבוע עבר מאז נרצחו שני בני אדם בתקרית ירי במועדון לילה בתל-אביב, ובמשטרת מרחב-החוף בצפון הארץ חוששים מהישנותם של מקרים דומים באזור. בשנה האחרונה, כך מספרים במשטרה, נרשמו 1,330 מקרים, בהם לכדו אזרחים שברשותם סכין שלא למטרה כשרה. זאת לעומת 1,025 מקרים בלבד באותה התקופה אשתקד.
נוכח מקרי דקירה רבים שאירעו סביב מוקדי הבילוי באזור, כמו גם במקרים דומים ברחבי הארץ, נשלחו שוטרי המרחב למשימת חיסול תופעת הסכינאות. ולראייה, מדי בוקר, עם תום משמרת לילה ארוכה, מסיימים שוטרי הסיור באזור את עבודתם, כשבאמתחתם עשרות סכינים בגדלים שונים וחרבות שנמצאו בבדיקות אקראיות. רק בחודש האחרון הצליחו השוטרים לאתר מאות סכינים.
להעמיד את נושאי הסכינים לדין
דובר משטרת מרחב-החוף, רב-פקד משה וויצמן, אמר ל-nrg מעריב כי מפקד המרחב, תת-ניצב רוני עטיה, הציב יעד בתחום תפיסת הסכינים, כחלק תומך של יעד שהציב המפכל לצמצום תופעת האלימות והסכינאות.
רוב הסכינים נתפסו באזורי המועדונים, הוסיף רב-פקד וויצמן. הטיפול נעשה על-ידי כל היחידות, ונוכח ריבוי מקרי האלימות והשימוש בסכינים, נמשיך בפעילות. לדבריו, משטרת מרחב-החוף לא תסתפק באיתור ולכידת הסכינים, אלא תבקש להעמיד לדין את החשודים שייתפסו נושאים את כלי הנשק.
העלייה הגבוהה במספר הצעירים החמושים במוקדי הבילוי באזור חיפה והקריות מצטרפת לשורה של מקרי אלימות קשים. בשבוע שעבר נורו למוות שני בני אדם במועדון הנייט בדרום תל-אביב לאחר שרוכב אופנוע פתח באש לעבר קבוצת אנשים שעמדו בכניסה למתחם הבילויים ונמלט.
בעקבות הרצח החלה המשטרה בחקירה האם מדובר בניסיון חיסול או בפעולת נקמה של בליין שלא הורשה להיכנס למועדון.
 
 
 
 
 
השאלה הנצחית
 
חלק מהאנשים שחיים היום יוכלו להגיע גם לגיל 1,000 והזיקנה היא בסך הכל מחלה שהאדם יכול להתגבר עליה - אלה הרעיונות שדר אוברי דה גריי, חוקר זיקנה מקיימברידג, מאמין בהם. נשמע מופרך? ספרו את זה למדענים שניסו לסתור את התיאוריה שלו - ונכשלו
  חלום חיי הנצח קיים לכל אורך ההיסטוריה האנושית. האגדה המתועדת הראשונה שעוסקת בכך מופיעה בעלילות גילגמש, שמוצא ומאבד את רזי האלמוות (כנראה בשנת 2000 לפני הספירה הנוצרית). ואילו במיתולוגיה היוונית אלת השחר אאוס משכנעת את מלך האלים זאוס להעניק למאהבה האנושי טיתונוס חיי נצח. אלא שלמרבה הצער היא שוכחת לבקש שלא יזדקן, וכך טיתונוס ממשיך להזדקן עד שלבסוף מחליטה אאוס להפוך אותו לחגב.
לכאורה, התיאוריה של המדען אוברי דה גריי 
על זיקנה ועל אריכות ימים נראית כה מופרכת, עד כי כתב העת של המכון הטכנולוגי במסצוסטס (MIT) הציע 20 אלף דולר לביולוג המולקולרי שיצליח להפריך אותה. העובדה שאף מדען לא הצליח לעמוד במשימה, עם הממצאים האחרונים במדע, מראה שאולי הוא בכל זאת עלה על משהו. דה גריי טוען שצריך להתייחס לזיקנה כאל מחלה בת ריפוי, ואם רק נמצא את התרופה המתאימה, יוכלו חלק מהאנשים שחיים כיום על פני כדור הארץ לשמור על נעוריהם, וגם לחיות עוד 1,000 שנה.
 
 אם רק יהיה מספיק מימון
 
 אמצע היום באחת הכיכרות של אוניברסיטת ג ורג וושינגטון. צעירים שריריים בטי-שירט, במכנסיים קצרים ובסנדלים חולפים להם, ולידם בלונדיניות צעירות לבושות בביגוד חושפני, חמושות במשקפי שמש ובכפכפים אופנתיים שחושפים אצבעות צבועות בלק. האם כך ייראה בעתיד המין האנושי כולו?
 
כן, כך ניראה בדיוק, אומר דה גריי במבטאו הבריטי, למעט אנשים שייראו זקנים כמוני וכמוך. בדומה לתכונותיו, המראה החיצוני של דה גריי יוצא דופן. שערו הארוך משוך לאחור בקוקו, ופה ושם מבצבצות להן שערות שיבה. זקנו, בגוונים של חום-זהבהב, מגיע עד בטנו, ושפמו הארוך היה לבטח מעורר את קנאתו של סלבדור דאלי. כשהוא מדבר על כך שאנשים יתחילו בעתיד להתמקד יותר בבריאותם ופחות בעושרם, הוא ממולל את קצות שפמו ומושך אותם אל מאחורי אוזנו, תוך שהוא ממלמל: כל כך הרבה נשים בכל כך הרבה זמן. . .
 
דה גריי הצנום לבוש בחולצה פשוטה ובמכנסי גינס קרועים, ונועל נעלי ספורט מרופטות - מה שמקנה לו מראה של איש היי-טק מצוי מעמק הסיליקון. למעשה, לפני שעבר לגרונטולוגיה, חקר הזקנה, עסק דה גריי, בן 44, במדעי המחשב ובבינה מלאכותית. הוא היה יקירם של יזמי עמק הסיליקון. קרן מתושלח שהקים זכתה לתרומות נכבדות של מיליוני דולרים.
 
דה גריי (או בשמו המלא: אוברי דיוויד ניקולאס גספר דה גריי) הפך לאויב הזיקנה בשני שלבים. השלב הראשון החל כשהייתי בן שמונה או תשע, הוא מספר. אמא שלי רצתה שאלמד לנגן בפסנתר, ואני לא הסכמתי. חשבתי לעצמי שגם אם אתאמן בכל יום, לכל היותר אהיה פסנתרן טוב. אלא שלא חסרים בעולם פסנתרנים טובים. רציתי להשפיע על העולם, ומכאן ועד למדע היתה הדרך קצרה.
 
השלב השני אירע כשהיה בן 26. דה גריי התאהב בגנטיקאית המבוגרת ממנו ב-19 שנה, והשניים התחתנו. היא לימדה אותו רבות על ביולוגיה, ואט-אט הוא הבין שהזיקנה אחראית לשני שלישים ממקרי המוות בעולם (100 אלף איש ביום), ובעולם המתועש אף ל-90 אחוז לפעמים. ככל שנחשף יותר לעולמם של הביולוגים, כך נחרד מהעובדה שהם משלימים עם המוות. הייתי מבועת, פשוט מבועת, הוא אומר. התחלתי להבין את ההבדל בין המדענים לאנשי הטכנולוגיה והמהנדסים שעמם נמניתי.
 
בעולמו הטכנולוגי הנורמה היא יצירת עולם חדש. אתה מנסה משהו, ואם הוא לא פועל אתה עובר לנסות משהו חדש. בעולם המדעי הקצב איטי יותר. אם למשל אינטל מפתחת שבבים דקים במיוחד, אין זה משנה איך ומדוע בדיוק הם פועלים, העיקר שהם עושים את העבודה. אלא שהמדע מבקש להבין בדיוק את המכניזם, ועד שהוא עושה זאת ומדביק את הקצב עם הטכנולוגיה, עלולות לעבור שנים ארוכות. דה גריי העריך שביכולתו לתרום מהפרגמטיזם הטכנולוגי שלו למדע, והבין שיוכל לערוך שינויים מרחיקי לכת. וכך הוא החל ללמוד ביולוגיה בקיימברידג וסיים שם דוקטורט.
 
דה גריי טוען כי בתוך עשור יוכלו מדענים לשלש את תוחלת חייו של עכבר מזדקן, אם רק יהיה מספיק מימון, כמובן. ביום שבו יוכתר הניסוי בהצלחה, יבינו בני האדם שהם יכולים להיות הבאים בתור ויחלו לנטוש מקצועות מסוכנים, כמו שירות במשטרה או בצבא. איך ייראה עתיד שכזה? ובכן, בראש ובראשונה - לא יהיו זקנים, או נכון יותר, אנשים לא ייראו זקנים. לא יהיו יותר אנשים חלושים וחולים ולא נצטרך להשקיע כל כך הרבה כסף בלהחזיק אותם חיים, הוא מסביר. את כל הכסף הזה נוכל לבזבז על דברים חשובים יותר, כמו שירותי בריאות לכולם, חינוך מתקדם יותר ועוד.
 
דבר נוסף שישתנה על פי התיאוריה של דה גריי הוא מוסד הפנסיה. כרגע, כשאתה יוצא לגמלאות, אתה פורש משוק העבודה לתמיד, והסביבה מרחמת עליך משום שמכאן ואילך אתה בירידה, הוא אומר. בעתיד, הפנסיה תהיה עניין תקופתי. תהיה עיתונאי 40 שנה, תפרוש, תחיה מהחסכונות שלך, ותיהנה כמה שנים מהחיים, ואז תוכל לחזור לעבודה או שתהפוך לכוכב רוק או כל דבר אחר.
 
 עניין של תיקון ותחזוקה
 
 אבל מבעד למבט הוורוד אל עתיד ללא מוות, המחשבה על חיי נצח מפחידה ומעוררת שאלות מטרידות. מה עם מוסד הנישואים? האם נרצה לחיות 1,000 שנה עם אותו בן/בת זוג? ומה עם חיי הדת? מה יקרה לעולם? האם יהיה פה פיצוץ אוכלוסין? אבל מדוע להעלות את השאלות האלה כבר עכשיו? ולמה בכלל להקשיב למה שיש לאוברי דה גריי לומר?
 
בתהליך ההזדקנות, אומר דה גריי, קיימים שבעה סוגים של נזק. אחד מהם נגרם מהליפפסין, פיגמנט שומני ששוקע ומצטבר בתאי הגוף. במהלך האבולוציה לא התפתח מכניזם לניקוי מהיר של חומרים כמו הליפפסין, אבל מחוץ לגופנו קיימים חיידקים שמסוגלים לפרק את החומר הזה. עמיתיו של דה גריי מצאו את החיידקים האלה בדגימות קרקע שלקחו מקבר אחים קדום, וגילו שהם מסוגלים לפרק את החומר המזיק במהירות רבה, בדומה לאנזימים שנמצאים לנו בקיבה ומסוגלים לפרק במהירות את המזון שנכנס לתוכה. עכשיו השאלה היא איך מכניסים את החיידקים האלה לגוף שלנו. עד כה לא הצליחו המדענים לגרום להם לפעול בתוך יצור חי, אבל דה גריי משוכנע שמדובר במשוכה קטנה בלבד.
 
הארכת תוחלת החיים היא בסך הכול עניין של תיקון ותחזוקה, הוא אומר. זה כמו שמתקנים ומתחזקים מכונית או בית ישנים. הסיבה שאנחנו לא עושים את זה עם גוף האדם, היא שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק כיצד לעשות זאת.
 
הרעיונות הללו גררו, מן הסתם, ביקורת קשה ותגובות חריפות בקהילה המדעית. בשנת 2005 נחשב דה גריי כופר לכל דבר בעקבות התיאוריות שלו. המחשבה שאפשר לא רק לעקב הזדקנות, אלא להצעיר בני אדם, מופרכת כל כך עד שאינה ראויה כלל להתייחסות מהקהילה המדעית, כתבו אז 28 ביו-גרונ נטולוגים בכתב עת מדעי. התגובות הקשות הולידו את היוזמה של כתב העת במכון הטכנולוגי של מסצוסטס, והתוצאה היתה מרתקת. זה היה מעט אירוני, משום שהמדענים מהזרם המרכזי ניסו לתייג את עבודתו של דה גריי כלא מדעית, אלא שניסיונות ההפרכה שלהם עצמם לא עמדו בקריטריונים המדעיים. הטענות של המדענים התבססו בעיקר על מתקפות אישיות על דה גריי, או שנסבו על הטענה שרעיונותיו לא יצליחו להתבצע (ייתכן, אבל לשם כך צריך לערוך קודם כול ניסויים), הוסיף השופט נתן מיהרולד, לשעבר בכיר במיקרוסופט. ההחלטה של שופטי האתגר מ-MIT אינה תמיכה בדה גריי ואינה מלמדת על כך שמישהו חושב שהוא הוכיח משהו, הדגיש מיהרולד, אבל המדע מבוסס על רעיונות שבעבר לא הוכחו ואף נתפסו כספקולציות מטורפות. אנחנו לא יודעים כיום איך לשמור על העלומין למשך 1,000 שנה , ואני מאמין שעד שיצליחו לעשות את זה (אם בכלל), זה כבר יהיה מאוחר מדי בשבילי. 
  
 
 
  
 
להציל 100 אלף איש ביום
 
 אז מעבר לשאלה אם אפשר להבטיח חיי נצח או לא, נשאלת השאלה: האם זה בכלל כדאי? הזיקנה מפחידה אותנו מאז ומעולם, אבל אנחנו יודעים שהיא בלתי נמנעת, אומר דה גריי. יש לנו שתי אפשרויות: להעביר את חיינו במחשבה על העתיד הלא נעים, או להמשיך בחיינו הקצרים להחריד, ולהשתדל ליהנות מהם. אבל אם אנחנו בוחרים בחיי נצח, העניין כלל לא רלוונטי. אולי כולנו נלך לגן עדן, אולי נסבול מפיצוץ אוכלוסין, אולי נסבול משעמום ואולי דיקטטורים יחיו לנצח. התשובות לא משנות. מה שחשוב הוא שאנשים ימשיכו להאמין כי ההזדקנות היא לא דבר נורא כל כך.
אבל אם אנשים לא ימותו, לא יהיה כאן קצת צפוף מדי?
שיעור הילודה יצטרך לרדת. אבל גם אם זו הולכת להיות בעיה קשה, השאלה איננה אם בעיות קיימות. השאלה היא אם הן רציניות מספיק כדי לגבור על היתרונות שבהצלת 100 אלף בני אדם ביום. זו השאלה המרכזית. אם אין לך טיעון שאומר שזה עד כדי כך רציני, שלא כדאי שנציל 30 מרכזי סחר עולמי בכל יום, אל תבזבזו את הזמן שלי. הפרופורציות, זה מה שחשוב.
וכך מפליג לו דה גריי (לא שזה כתוב באיזשהו מקום שהרעיונות שהוא מטיף למענם אכן יתגשמו). גישתו , עם זאת, אינה נטע זר בדפי ההסטוריה. ב-9 באוקטובר 1903 כתב הניו יורק טיימס: המכונה המעופפת שבאמת תצליח לעוף תהיה אולי תוצר של מאמצים ממושכים ומשולבים של מתמטיקאים ומכונאים בטווח של מיליון עד 10 מיליון שנים. באותו יום ממש, בקיל דוויל היל שבקרוליינה הצפונית, כתב ביומנו מתקן אופניים שענה לשם אורוויל רייט: פרקנו את הסחורה הנוספת למכונה החדשה שלנו.  
 
 
הגוב האיטלקי
 
נראה שהדיזיינר-פיצה (יעני, גרסאות משודרגות של המאפה הקלאסי) הולכת להיות המנה שתוביל את החורף הקרוב. לטובת העניין, פרגנו לכם כמה המלצות למנות שכדאי לדגום
 בגלל החצר הנעימה שזה בדיוק הזמן להתענג עליה, בגלל מבחר היין בכוסות, בגלל הקהל התל אביבי הצעיר והמגניב שפוקד את המקום, בגלל הפיצות של מנה שטרום, שאין דקות וענוגות מהן מחוץ לגבולות איטליה, בגלל הקינוחים המדהימים ובמיוחד הפנקוטה ברוטב דובדבנים, שתוריד דמעות של אושר אצל כל חובב מתוק.
בגלל המגוון המטורף של הפיצות שכולל כאלה עם גבינה ובלי גבינה, עם רוטב ובלי רוטב, עם פפרוני, רוקט, ארבע גביות, קישואים ועוד ועוד, בגלל שלשבת על המדרכה בתל-אביב זה על פיצה טובה, בגלל שמדובר בארוחה זולה בלי אפשרות לתוספות, בגלל שאפשר לקנח בגלידת ארלקינו הצמודה, בגלל שגם בשתיים בבוקר לפעמים מתחשק פיצה.
 
 
 
 
ארהב: גבייה מיותרת
 
 אוניברסיטת קליפורניה מצאה את עצמה אתמול מואשמת בגביית כספים שלא כדין מכ-35,000 סטודנטים, בסכום של 34 מיליון דולרים 
  בית המשפט הגבוה של ארהב קבע אתמול כי אוניברסיטת קליפורניה גבתה כספים באופן לא חוקי מכ-35,000 סטודנטים באוניברסיטה. בסהכ, קבע בית המשפט האמריקני, כי אוניברסיטת קליפורניה נאשמת בגביה של 34 מליון דולרים מתלמידיה, אותם תאלץ להחזיר ולשלם בנוסף קנס למדינה.
שופטי בית המשפט של קליפורניה, הממוקם בסן פרנסיסקו, טענו כי שני קמפוסים של האוניברסיטה - ברקלי ולוס אנגלס, הפרו בשנת 2003, את הבטחתם להקפיא את העלאת שכר הלימוד של התלמידים, שהחלו כבר את לימודיהם ושילמו את שכר הלימודים העתידי שלהם למוסד בתחילת שנת הלימודים.
לפי בית המשפט, אוניברסיטת קליפורניה, החליטה לגבות את הכספים הנוספים לאחר ששיעורים החלו כבר להתקיים במוסד. אוניברסיטת קליפורניה טענה כי החליטה להעלות את שכר הלימוד, היות ונקלעה באמצע אותה שנה לגירעון, בשל קיצוץ בכספים שהועברו אליה על ידי הממשלה, באופן בלתי מתוכנן.
כעת, יחד עם כספי הריבית שנצברו, חייבת אוניברסיטת קליפורניה כמעט 40 מליון דולרים לסטודנטים. למרות פסיקת בית המשפט, טען דובר האוניברסיטה כי הם מתכננים להגיש ערעור נוסף.
ראשי האוניברסיטאות: הסמסטר הנוכחי בסכנה
בוועד ראשי האוניברסיטאות משדרים פסימיות בנושא המומ מול האוצר. יור הוועד: הפערים בין הסגל ובין האוצר ענקיים, צריך פה שלושה חודשים של משא ומתן. יור הסגל האקדמי הבכיר: אנחנו תמהים למה הסטודנטים יושבים בשקט. במקביל, אין התקדמות גם בעניין שביתת המורים העל-יסודיים
שבוע שלישי לשביתת המרצים ואין סימנים לאופטימיות. גם אתמול בערב (א) ישבו נציגי הסגל הבכיר של האוניברסיטאות ביחד עם נציגי האוצר, ולא נרשמה שום התקדמות בין הצדדים. הממונה על השכר עצמו, אלי כהן, לא בא לפגישה. הוא אמר לנו כבר בתחילת השביתה שמבחינתו אנחנו יכולים לשבות כל הסמסטר, לא איכפת לו, אמר ל-ynet, יור הסגל האקדמי הבכיר, פרופ צבי הכהן.
בעיית שכר המרצים הבכירים מעיקה על ציבור הסטודנטים זה 15 ימים. אנשי הסגל טוענים כי השיחות מתקיימות בדרג חסר השפעה אמיתית. פרופ הכהן : למשנה לממונה על השכר במשק, עמו נפגשתי, אין מנדט לחרוג מעבר להוראות שניתנו ואני יכול לדבר איתו מעכשיו ועד ביאת המשיח. בין השורות, הם מכירים בזה שיש שחיקה אבל הם אומרים: אנחנו לא יכולים לתת לכם את הכסף כי כל אחד ירצה גם. פערים גדולים 
פרופ הכהן הביע את מורת רוחו מוועד ראשי האוניברסיטאות (ורה), על כך שלא עמדו מאחורי הסגל הבכיר במאבק ולא התמידו במאבקם, הנמשך מאז 2001.
יור ורה, פרופ משה קווה, ציין כי מאבקם של המרצים מוצדק: היום הפערים בין הסגל ובין האוצר ענקיים, אי אפשר לפתור את זה בכמה ימים, פה צריך שלושה חודשים של משא ומתן.
פרופ קווה, מודאג מהימשכות השביתה ומהנפגעים העיקריים שלה – הסטודנטים. ככל שעוברים הימים והשביתה נמשכת, התואר שלהם נמצא בסכנה וזאת לאחר שנתיים קודמות שבהן נפגעו לימודיהם מהמלחמה ומשביתת הסטודנטים.
אנחנו נכנסים לרגע הקריטי של הדקה התשעים, אמר יור ורה והוסיף: בוא נשכח את החשבונות הקטנים, מי אמר, מה אמר ואיך, בואו נפשיל שרוולים. אם תוך זמן מינימאלי של יום-יומיים לא נראה שזה נגמר - הסמסטר כולו בסכנה.
פרופ הכהן טוען כי גם הסטודנטים יכולים לעשות מעשים שיעזרו לסיום השביתה, אנחנו באמת תמהים למה הסטודנטים יושבים בשקט. בוודאי שהם יכולים להשפיע. השאלה היא אם הם רוצים לסבול או שהם רוצים ללמוד. הם יכולים ללחוץ שלא תהיה הוראה חלקית, כי הם נפגעים מזה.
יור אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תא, גיל גולדנברג, טוען כי כן נעשים צעדים מכיוונם, אבל תגובות אין. הבעיה היא שהקשר שלנו עם הממשלה הוא חד צדדי. יש זילזול מוחלט מהצד של הממשלה. גולדנברג מציין עוד כי בימים האחרונים נשמעים קולות באוניברסיטה שקוראים להשבתת מגן לטובת הסטודנטים, דבר שימנע את גרירת הסמסטר לשבועות הנוספים, על חשבון תקופת המבחנים. 
 שביתת המורים: מרתון פגישות
ובעוד נמשכת המחלוקת באוניברסיטאות - הסתיימה עוד פגישה בניסיון לפתור את המשבר עם ארגון המורים. הפגישה נערכה אמש בהשתתפות שרת החינוך יולי תמיר, מנכל האוצר ירום אריאב, הממונה על השכר אלי כהן, וראש אגף התקציבים באוצר קובי הבר.
בישיבה הציגו הנוכחים את עמדת הממשלה בכל הנוגע לרפורמה שנחתמה עם הסתדרות המורים ואת ההצעות השונות שהוצעו לארגון המורים, במטרה להביא לסיום השביתה. עתה החלה הפגישה עם מזכל הסתדרות המורים, יוסי וסרמן.
מוקדם יותר אתמול, נענה יור מרכז השלטון המקומי, עדי אלדר, לבקשת יור ההסתדרות, עופר עיני, וביקש מבית הדין לעבודה לדחות ביממה את הדיון להוצאת צווי מניעה למורים השובתים, שהיה צפוי להתקיים הערב.
את הזמן הנוסף שניתן עד הדיון בהוצאת צווי המניעה, מנצלים כעת הצדדים להמשך משא ומתן, בסיועו של יור ההסתדרות. אולם גורמים בהסתדרות אמרו כי הפגישה האחרונה בין בכירי האוצר, שרת החינוך ויור ההסתדרות הסתיימה ללא תוצאות. לדברי הגורמים, האוצר לא היה מוכן להיכנס למתווה של צעדים רוחביים והקשיח את עמדותיו, ולכן לא נמצאו פתרונות יצירתיים למשבר בחינוך העל-יסודי. עיני צפוי לכנס מחר סדרת התייעצויות על מנת להחליט בנוגע להמשך צעדי ההסתדרות.
 
 
 
גורם פלסטיני: לחץ על ישראל או דחיית הוועידה
 
לקראת הגעתה של מזכירת המדינה האמריקנית לפגישות ברמאללה, מזהיר גורם פלסטיני כי כישלון בוועידת אנאפוליס יהווה את המסמר האחרון בארון המשא ומתן המדיני: לכן עדיף לא לקיים את הוועידה מאשר לערוך ועידה שתסתיים בכישלון
האם תהיה דחייה נוספת במועד כינוס ועידת אנאפוליס? גורם פלסטיני בכיר אמר ל-ynet ערב הגעתה של מזכירת המדינה האמריקנית, קונדוליזה רייס, לביקור ברמאללה, כי אם היא לא תפעיל לחצים על ישראל ולא תציג לפלסטינים נוסחה סבירה להצלחה המשותפת, קיימים סיכויים גדולים שוועידת אנאפוליס תדחה.
הגורם הפלסטיני טען אמש (א) כי המגעים לא קירבו את הצדדים להשגת המסמך המשותף.
לדבריו, הפלסטינים מרגישים תסכול כי עניינים פרוצדוראליים ממשיכים לעלות על שולחן הדיונים מצד ישראל.
הגורם אמר עוד כי נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), היה מעדיף להימנע מהשתתפות בוועידה לנוכח המצב אליו הגיעו המגעים. אבל אם בכל זאת נאלץ להשתתף, אנו מצפים ללחצים כבדים של ארהב והרביעייה הבינלאומית על ממשלת ישראל כדי שהוועידה לא תהפוך למנוף בידי האופוזיציה הפלסטינית ותפגע בתדמיתו של אבו מאזן ובתדמיתה של ההנהגה הפלסטינית, אמר.
עוד טוענים הפלסטינים כי התעקשותה של ישראל לתחום את המגעים בלוח זמנים ברור מעלה חשד בנוגע לכוונתה האמיתית של ישראל להגיע להסכם. הישראלים לא מוכנים ללוח זמנים ולא מוכנים לקבוע מסגרת וקריטריונים לפיתרון כל אחת מן הסוגיות. במצב הזה אנו נשארים עם הצהרות ללא כיסוי, אמר הגורם.
כישלונה של הוועידה יהווה מבחינת הרחוב הפלסטיני את המסמר האחרון בארון המשא ומתן המדיני. גם כך אמון הרחוב בתהליך המדיני אפסי וכל כישלון בוועידה - יהפוך את התהליך המדיני לגוויה. לכן, עדיף לא לקיים את הוועידה, מאשר ועידה שתסתיים בכישלון.
בסביבתו של אבו מאזן מעריכים כי הסיכויים לפריצת דרך בביקור הנוכחי אינם גדולים ועל כן נערכים לאפשרות שהוועידה תדחה. אם הביקור הזה נכשל אני לא רואה את הצדדים מגיעים למסמך משותף במהלך חודש נובמבר, אומר הגורם.
בתוך כך נודע ל-ynet כי בתוך ההנהגה הפלסטינית קיימת מחלוקת באשר להשתתפות באנאפוליס, כאשר בכירים ברשות סבורים כי הרדיפה הנואשת אחרי המגעים עם ישראל - פוגעים בעמדתה של הרשות ויחזקו את החמאס, שאורב בפינה לכישלון המגעים.
 
המרוץ לנשיאות: הכסף הגדול עובר לדמוקרטים
 
 
המתמודדים הרפובליקנים על המועמדות לנשיאות ארהב מתמודדים עם קושי חדש - ירידה דרמטית במספר התרומות שמזרימות החברות הגדולות בשוק האמריקני למסעות הבחירות שלהם. נתונים חדשים מראים כי אפילו חברות הנפט והאנרגיה מתחילות להעדיף את הדמוקרטים
שנה לפני מועד הבחירות לנשיאות ארצות הברית, מסתמנת מגמה מעניינת. הכסף הגדול, שתורמים אמריקנים עשירים מעניקים למועמדים, מוזרם באופן מסורתי ברובו למועמדים הרפובליקנים, אולם השנה התרחש מהפך וחלק גדול מהכסף זורם דווקא למתמודדים הדמוקרטים, ובראשם הסנאטורית הילארי קלינטון. נראה שהתופעה מעידה על כך שהמפלגה הרפובליקנית מתקשה לצאת מהבוץ העיראקי, והזרם המרכזי של המפלגה, החליט בתגובה לחצות את הקווים.
התקשורת שמאלנית
העיתון ניו יורק טיימס פרסם אתמול (א) את היקף התרומות של גופים כלכליים בארצות הברית למתמודדים. מהנתונים שפורסמו עולה כי 54 אחוז מהתרומות של חברות הביטוח והמקרקעין, התורמות העקביות ביותר של הרפובליקנים, הועברו בשנה שעברה למתמודדים הדמוקרטים, שקיבלו בסך הכל כ-32 מיליון דולר מהחברות. המועמדת המובילה, הילארי קלינטון, שלשלה למסע הבחירות שלה יותר מ-12 מיליון דולר מתוכם. הרפובליקנים זכו ל-28 מיליון דולר מהתרומות הללו, כאשר המועמד המוביל שלהם, רודולף גוליאני, קיבל כעשרה מיליון דולר.
גם בקרב חברות האנרגיה, המזוהות באופן מובהק עם הממשלים הרפובליקנים המיטיבים עמן, ניתן לזהות מגמה של העברת הכספים לדמוקרטים. בשנת 2004, העבירו חברות האנרגיה כ-80 אחוז מתרומותיהן למסע הבחירות של הנשיא הנוכחי, גורג בוש. בשנת 2006 נרשמה ירידה תלולה בהעברת כספים לרפובליקנים, ורק 59 אחוז מהתרומות הופנו למועמדי המפלגה. את הנתח הגדול ביותר קיבל גוליאני הרפובליקני, אך מייד אחריו ברשימה מופיעה קלינטון הדמוקרטית.
עבור יצרניות התרופות, שלהן היתה מערכת יחסים מורכבת עם הנשיא לשעבר ביל קלינטון, הזמן ככל הנראה ריפא את הפצעים. בשנה האחרונה הן סיפקו לרעייתו של הנשיא לשעבר, הילארי קלינטון, סכום של כמעט חמישה מיליון דולרים. בהתחשב בעובדה שסכום זהה לכך קיבלו כל המתמודדים הרפובליקנים גם יחד, אין ספק שגם בענף התרופות יש העדפה מובהקת למפלגה הדמוקרטית.
בענפי הבניה והחקלאות, נשמר יתרון מסוים למפלגה הרפובליקנית - 59 אחוז מהתרומות של חברות בענפים אלו הוזרמו למתמודדים מטעם המפלגה, אולם מדובר בירידה משמעותית ביחס לשנים קודמות. בבחירות האחרונות למשל, 70 אחוז מהתרומות של תעשיית הבניה הועברו למסע הבחירות של בוש. השנה זכתה קלינטון לסכום כמעט זהה לסכום שהועבר לגוליאני, כ-1.3 מיליון דולר. התעשיות החקלאיות שתרמו לקראת בחירות 2004 פי שלושה למועמדים רפובליקנים, הזרימו הפעם סכומים דומים למתמודד הרפובליקני מיט רומני, שקיבל 565 אלף דולר, ולהילארי קלינטון, שקיבלה 524 אלף דולר.
גם בתוך המפלגות  - זזים מצד לצד
מאבקי הזהות הפנימיים המתנהלים בשתי המפלגות מרתקים לא פחות מתנועת הכספים. רודולף גוליאני זוכה לתמיכה הגדולה ביותר בקרב המצביעים הרפובליקנים, למרות תמיכתו בזכויות הומואים ולסביות ובזכות להפלה מלאכותית, שני נושאים דמוקרטים מובהקים, הזוכים להתנגדות כמעט גורפת של הרפובליקנים ב-30 השנים האחרונות. גוליאני ממשיך להוביל בסקרים, כשהוא נשען על הבטחתו להילחם בטרור, להוריד מיסים וכמובן על התדמית שלו כראש עירית ניו-יורק שנלחם בפשיעה וניהל את המשבר שלאחר פיגועי ה-11 בספטמבר 2001.
העיתון ניו יורק טיימס התייחס לכך שמפלגה רפובליקנית בראשותו של גוליאני תהיה שונה מאוד מהמפלגה אותה האמריקנים מכירים כיום כמזוהה עם נוצרים אוונגליסטים ותושבי מדינות דרום ארהב. גם אם גוליאני לא יהיה המועמד לנשיאות, העובדה שרבים במפלגה הראו נכונות להצביע למועמד שתומך בהפלות ובזכויות לחד-מיניים, היא מפתיעה ומראה על שינוי גדול בהלך הרוח בקרב מצביעי המפלגה.
גם בתוך המפלגה הדמוקרטית מתנהל מאבק על הדרך. מאז ימי הנשיא ביל קלינטון, זזים הדמוקרטים בעקביות ימינה - לעבר מרכז המפה הפוליטית. הילארי קלינטון עושה כל שביכולתה כדי לשמור על המתונה הזו, על מנת לזכות בקולותיהם של עצמאים ורפובליקנים מתונים. ברק אובאמה וגון אדוארדס לעומתה, מציגים עצמם כמועמדי השמאל ואינם מנסים למצוא חן בעיני רפובליקנים מאוכזבים או מתלבטים.
הפער בין קלינטון למועמדים האחרים בא לידי ביטוי בשבוע האחרון במתקפה של כל המועמדים הדמוקרטים על הצבעתה בסנאט בעד ההכרזה על משמרות המהפכה באיראן כארגון טרור. לטענת הדמוקרטים, מדובר בצעד ראשון לקראת מתן סמכות לנשיא בוש לתקוף את איראן במבצע צבאי. קלינטון מצדה, השיבה כי המהלך נועד לאפשר הטלת סנקציות כלכליות נוספות על איראן וכך למעשה למנוע מלחמה עתידית. בינתיים, קלינטון אינה מוכנה להצהיר שיש לשלול לגמרי את האופציה של תקיפה צבאית, אך שלחה מכתב לנשיא, עליו חתמו 29 סנאטורים, הקובעים שלבוש אין סמכות לתקוף באיראן.
 
 
חשד: צעיר משועמם בעט למוות בחתולה
 
חיילות בבקום: הצעיר המתין להמשך תהליך החיול כשלפתע יצא למרדף אחרי חתולה ובעט בה בעיטה חזקה. החתולה נמלטה מהמקום בבהלה וכעבור כמה דקות נמצאה מתה בקרבת מקום. שוטרים צבאיים עיכבו את הצעיר והמשטרה עצרה אותו לחקירה. תנו לחיות לחיות הגישה נגדו תלונה
חשד להתעללות קשה בגורת חתולים. חיילים ומבקרים בלשכת הגיוס בבקום תל-השומר נדהמו היום (א) כשראו צעיר שהמתין במקום להמשך תהליך החיול, פוצח לפתע במרדף אחרי גורת חתולים, משיג אותה ובועט בה בחוזקה. החתולה נמלטה מהמקום בבהלה ומתה לאחר מספר דקות. הצעיר נעצר על ידי שוטרים מעמדת המשטרה הצבאית הממוקמת בבסיס עד להגעת ניידת משטרה, שלקחה אותו לחקירה בתחנת מסובים.
החיילות שצפו במעשה לא האמינו למראה עיניהן. זה היה צעיר בן 17 וחצי, שהמתין עם משפחתו בלשכה משעות הבוקר כדי לעלות לאוטובוס שיקח אותו להמשך תהליך החיול, סיפרה ל-ynet אחת החיילות בבסיס. הוא כנראה השתעמם בהמתנה הארוכה ופשוט חיפש לעצמו תעסוקה.
פתאום הוא הסתכל על החתולה הולכת לידו, התחיל לרוץ אחריה עד שהשיג אותה ואז פשוט בעט בה בעיטה חזקה, סיפרה החיילת שהייתה עדת ראיה למקרה. החתולה המסכנה לא הבינה מאיפה זה נחת עליה. היא היתה מבוהלת בגלל הבעיטה וחיפשה מקום להתחבא.
לדברי החיילות, משפחתו של החשוד הגיעה למקום ונחרדה לגלות את מעשיו. הוא כנראה הבין מה הוא עשה והתקרב אליה, אבל החתולה נבהלה, רצה עוד מספר דקות עד שנשכבה ליד מכונית, הן מספרות. הוא פשוט שבר לה את הצוואר ואת הלסת.
החיילות הזעיקו למקום את אמבולנס עמותת תנו לחיות לחיות, אך לאחר זמן קצר דווח להם כי החתולה מתה לאחר מספר דקות בייסורים קשים. כאמור,
שוטרים צבאיים עיכבו את הצעיר עד שנעצר לחקירה על ידי המשטרה.
אתי אלטמן, דוברת תנו לחיות לחיות החליטה להגיש תלונה נגד הצעיר על התעללות בבעל חיים. יש לי תחושה כי זו לא הפעם הראשונה שלו ואני משוכנעת שהוא עשה גם לחתולים נוספים, אומרת אלטמן. היום זו התעללות בבעלי חיים ומחר זו התעללות בבני אדם. הגיע הזמן להפסיק את האלימות נגד החתולים וכלבים במדינה, המשלמים את המחיר של שונאי חיות.
בכוונתה של אלטמן לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בנושא. מאז מאז פרשת חתולי טיב-טעם אני מרגישה כי יש עליהום על חתולי הרחוב, ומהתלונות הרבות שאני מקבלת מדי יום מאוהבי חיות ברחבי הארץ נראה כי אזרחים שונאי חתולים החליטו לקחת את החוק לידיהם. מי שמתעלל צריך לדעת שהוא ישלם את המחיר וישב מאחורי סורג ובריח.
ממשטרת מסובים נמסר: התקבלה הודעה אצל השוטר המקומי בסניף תל-השומר על מציאת חתול מת לאחר שהותקף. עדי ראייה סיפרו כי הבחינו בצעיר בועט בחתול אשר הועף באוויר, וכעבור כמחצית השעה נמצא החתול ללא רוח חיים. החשוד הקטין אותר, עוכב לתחנה ונפתחה בגינו חקירה בגין התעללות בבעלי חיים. החקירה נמשכת.
 
 
 
 
מחקר: נערות ישראל בצמרת הדיאטות העולמית
 
 
לנערות הישראליות לא משנה אם יש להן משקל עודף או לא: הן בדיאטה. גם הנערים בארץ נכנעו לרזון הרוב: שמונה אחוזים מהנערים שלא סובלים מעודף משקלים מתאמצים להיות רזים יותר
ישראל נמצאת במקום השני במערב, הפעם בתחום מדאיג: מחקר חדש קובע ששיעור הנערות הישראליות הנמצאות בדיאטה הוא מהגבוהים בעולם המערבי - ולא משום שהן סובלות מעודף משקל. הן נמצאות בדיאטה אף שמשקלן תקין.
המחקר, שבארץ ביצע אותו דר יוסי הראל מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר־אילן, כלל 106,119 בני נוער בגיל 14 וחצי בממוצע מ־33 מדינות ומחוזות בעולם המערבי, מהם כ־1,500 נערים וכ־2,000 נערות מבתי ספר בישראל, במהלך .2002-2001 המחקר התפרסם בגילון אוקטובר של הירחון המדעי לחקר התזונה והפעילות הגופנית.
הנתונים שנמצאו בו מדאיגים מאוד ומצביעים על כך ששלטון הרזון משפיע גם על נערות שלא סובלות כלל מעודף משקל.
אף על פי שהנערות הישראליות לא סובלות מעודף משקל יוצא דופן לעומת כלל העולם המערבי, הן נמצאות בדיאטה הרבה יותר מאחיותיהן בשאר מדינות המערב. המדינה היחידה שבה נערות במשקל תקין נמצאות בדיאטה יותר
 כמה נערות במשקל תקין עושות דיאטה? 
1. דנמרק 28%
2. ישראל 26%
3. סקוטלנד 24%
4. ארהב, פולין 22%
5. קנדה 21%
 מהנערות הישראליות היא דנמרק. ארצות הברית נמצאת רק במקום הרביעי, שני מקומות מתחת לישראל.
המדינה שבה נערות במשקל תקין מבינות שהן לא צריכות דיאטה היא הולנד, שנמצאת במקום האחרון, ובמקרה הזה גם המכובד.
ישראל נמצאת במקום השני גם בשיעור הנערות שסובלות מעודף משקל ונמצאות בדיאטה 60 - אחוז מהנערות המלאות מנסות באופן פעיל להיות רזות יותר.
גם כאן דנמרק היא המדינה היחידה שעוקפת את ישראל , ובה 76 אחוז מהנערות בעלות עודף משקל נמצאות בדיאטה. בפורטוגל לעומת זאת, הנערות הסובלות מעודף משקל לא ממש מנסות לשנות את המצב - רק 23 אחוז מהן מנסות לשנות את המצב באמצעות דיאטה.
אחת ההפתעות במחקר היא שגם הנערים הישראלים הפנימו את אידיאל הרזון: שמונה אחוזים מהנערים הישראלים שלא סובלים מעודף משקל מנסים לרזות, והם נמצאים במקום השני, יחד עם הנערים הבריטים. במקרה הזה
 כמה נערות בעלות משקל עודף עושות דיאטה? 
1. דנמרק 76%
2. ישראל 60%
3. שוייץ 59%
4. צכיה 55%
5. אוקראינה 53%
  האמריקאים עוקפים את ישראל: תשעה אחוזים מהנערים במשקל תקין נמצאים בדיאטה.
גם הנערים הישראלים הסובלים מעודף משקל מנסים לעשות דיאטה והפעם הם כובשים את המקום השלישי: 30 אחוז מהם מנסים לרזות.
במקום הראשון נמצאת דנמרק, עם 45 אחוז מהנערים הסובלים מעודף משקל המשקיעים בדיאטה. הנערים האמריקאים נמצאים במקום השני: 34 אחוזים מנסים לרזות.
המחקר אישש את הנחת החוקרים שלפיה יש קשר בין דיאטה לבין מקום מגורים. למדינת המגורים יש השפעה גדולה על הניסיונות של מתבגרים לרדת במשקל, קובעים החוקרים.
יש לציין כי הנוער הישראלי הוכרז כשיאן של דיאטות כבר בסוף שנות ה־.90 בפרסום הקודם של קבוצת המחקר הבינלאומית נמצא הנוער הישראלי במקום הראשון בעולם בניסיון לעשות דיאטות, וזאת מתוך רשימה של 27 מדינות.
יחסית לעולם: הנערות הישראליות רזות
הנערות הישראליות ממהרות לעשות דיאטה, אבל הן ממש לא שמנות יותר מאחיותיהן בשאר העולם המערבי - הן נמצאות במקום טוב באמצע.
המדד המקובל לעודף משקל - והמדד שבו השתמשו במחקר הזה - הוא ה־.IMB ניתן לחשב אותו לפי המשקל בקילוגרמים חלקי ריבוע הגובה (במטרים.( אם התוצאה גבוהה מ־,25 ישנו עודף משקל.
על פי החישוב הזה, רק בתשעה אחוזים מכלל הנערות הישראליות מאובחנים עודף משקל או השמנת יתר - והן נמצאות במקום ה־21 לעומת שאר העולם
 שיעור הנערות בעלות משקל עודף (לפי מדינות) 
1. ארהב 20.2%
2. מלטה 19.8%
3. קנדה 15.7%
4. בריטניה 14.5%
21. ישראל 9.0%
  המערבי. לשם השוואה, בארצות הברית נרשם השיעור הגבוה ביותר של נערות בעלות עודף משקל: כל נערה חמישית סובלת מהשמנת יתר וצריכה להפחית במשקלה.
גם באגף הגברי ישראל לא בולטת לרעה: רק כ־15 אחוזים מהנערים בישראל סובלים מעודף משקל, והם ממקמים את ישראל במקום ה־.18 גם כאן ארהב מחזיקה בשיא עם 31.7 אחוז מהנערים הסובלים מעודף משקל.
אגב, בתחתית הדירוג נמצאת ליטא עם 6.4 אחוזים עודף משקל בלבד אצל נערים.
פסיכולוגית: המסר הוא שרזון מביא להצלחה
ייתכן שבארץ יש פחות מדי דגש על הערך של אדם כאינטליגנטי ורחב אופקים ויותר על המראה החיצוני , אומרת דר צופי מרום, פסיכולוגית וראש תחום טיפול התנהגותי־קוגניטיבי בשירותי בריאות כללית.
הדירוג הגבוה של בני הנוער הישראלים ברצון לעשות דיאטה לעומת שאר בני הנוער בעולם המערבי מוכיח שהמתבגרים מקבלים מסרים מאוד מסוימים לגבי חשיבות המראה החיצוני , היא מסבירה. לעיתים מועבר המסר שכדי להתקבל בחברה ולהצליח יש צורך להיות רזה יותר .
דר מרום מציינת שכבר נמצא בעבר קשר ישיר בין ההבדלים התרבותיים לבין הדגש על המראה. דווקא אצלנו, כשכל מוצר נמכר עם נערות יפות - ממכוניות ועד מכונות כביסה - הילדים לומדים בגיל צעיר מאוד שהמודלים לחיקוי הם אנשים שנראים יפים ורזים. מאוד רזים. המסרים יכולים להיות במדיה, אבל גם בתכנים שהמתבגרים לומדים בבתי הספר .
כשמשקל הגוף תקין, ובני הנוער בכל זאת עושים דיאטות קיצוניות - לא לצורכי בריאות אלא רק כדי להיות מקובלים ונחשבים בחברה - זה יכול להיות כרוך בבעיות כי המתבגרים מתחילים לחשוב שהערך שלהם נקבע לפי המראה ולא
לפי החוכמה, האינטליגנציה ורמת הנחמדות. במאה הזו בכל ארצות המערב יש סגידה לגוף, והמסר שמועבר למתבגרים הוא שכדי להיות מפורסם יש צורך להיראות טוב ולהיות רזים יותר.
דר מרום מזכירה שדיאטה שלא לצורך עלולה להתפתח להפרעת אכילה. כשבני נוער שאין להם בעיה במשקל מנסים לעשות דיאטה , היא אומרת, ייתכן שמדובר בה־ פרעה פסיכיאטרית של ממש. זה יכול להיות סימן לאנורקסיה, כשמתבגרים חושבים שהם שמנים גם כשמשקלם תקין ועושים ככל שביכולתם לרזות, וזה יכול להיות הפרעה בדימוי גוף, כשהמתבגרים לא פותחים בדיאטה קיצונית, אך מוטרדים כל העת ממשקל גופם.
 
 
קיבלה כדור שינה והתעוררה מתרדמת בת שש שנים
בגיל 17 השתמשה איימי פיקרד בהרואין ומאז שהתה בתרדמת כשהיא אינה נושמת או אוכלת בכוחות עצמה. טיפול חדשני בכדור שינה דווקא, גרם לה להתעורר ואף לבטא מספר מילים
מאז שנת 2001 הייתה שרויה איימי פיקרד בתרדמת, לאחר שנטלה הרואין עם חברה. אמה שצירפה אותה לאחרונה למחקר על גלולות שינה, לא האמינה: בתה החלה לגלות סימני התעוררות, נשמה ואכלה בכוחות עצמה ואף החלה לבטא מילים. על הסיפור דיווח העיתון טלגרף הבריטי.  
בשנת 2001 הייתה איימי תלמידת תיכון בת 17 כשהסכימה להזריק הרואין יחד עם החבר שלה דאז. פיקרד, כיום בת 23, נפלה לתרדמת ולא התאוששה ממנה. היא שכבה במיטתה במשך שש שנים ולא היתה מסוגלת לאכול או לנשום בכוחות עצמה. אמה של איימי, תלמה פיקרד בת 54, ביקרה אותה מדי יום בבית החולים טונברגי שבמחוז קנט, וסיפרה שבתה נחושה להחלים.
תלמה צירפה את בתה למחקר על תרופת השינה זולפידם כטיפול לאנשים בתרדמת. איימי הייתה אחת מ-360 הנבדקים שהשתתפו במחקר. 60 אחוז מהמטופלים שלקחו חלק במחקר החלו להראות סימני חיים.  
הרעיון לטפל בגלולת שינה עלה לראשונה לאחר שרוכב אופניים בן 24 מדרום אפריקה נכנס לתרדמת עקב פגיעה מוחית קשה. בתחילה אמרו הרופאים להוריו כי לעולם לא ישוב להכרתו.  אבל חמש שנים לאחר התאונה הבחינו האחיות כי הוא נע במיטתו בתנועות בלתי רצוניות, ולכן נתנו לו רופאיו את גלולת 
השינה זולפידם. אלא שבמקום לישון, בתוך 25 דקות הופתעו הרופאים לראות כי התיישב על המיטה ואמר: שלום אימא.  
לאחר המקרה החלה החברה הבריטית רה-גן בניסוי שבוחן את השפעת התרופה על חולים בתרדמת. אימה של איימי טסה לשם כך לדרום אפריקה כדי לפגוש הורים אחרים שניסו את הטיפול החדש. היו לי כל כך הרבה אכזבות בחיים, כך שאין לי יותר מדי ציפיות אמרה אז גב פיקרד, כשחזרתי מדרום אפריקה הייתי מותשת אבל מלאת תקווה.
כחודש לאחר נטילת התרופה מפתיעה התקדמותה של איימי את הסובבים אותה. כעת היא מצליחה להגיב למזונות שונים ולנשום בכוחות עצמה. היא ממקדת מבטים על חפצים בחדרה ומתחילה לבטא מילים. כשהיא לוקחת את התרופה אני רואה את הפנים שלה נרגעות והניצוץ הישן חוזר לעיניה סיפרה אמה, זה באמת מרשים. הרופאים הזהירו את האם כי צפויים לאיימי עוד חודשים ארוכים עד לפריצת דרך, אך היא מאמינה כי בתה כבר נמצאת על דרך המלך בדרך להחלמה.
 
התקף חרדה: למה אסור לנו להאמין למחשבות הרעות
 
 
זה יכול לקרות בבית, ברחוב, בקולנוע ואפילו מתוך שינה. מה קורה לגוף בזמן התקף חרדה ולמה ברוב המקרים אסור לנו להאמין למחשבות שמתרוצצות במוח באותה עת. כי אם נאמין, אנו עלולים לפתח הפרעות חרדה, וזה כבר סיפור אחר לגמרי
מהו התקף חרדה?
התקפי חרדה (שנקראים גם התקפי פאניקה) הם התקפים שמופיעים ללא סיבה ברורה, ובמסגרתם עלולים לחוש חרדה או פחד גדול, לרוב עם תחושות גופניות של עלפון, דופק לב מהיר ומורגש, הזעה, תחושת חום וסחרחורת, צורך עז ללכת לשירותים ותסמינים נוספים. זה יכול לקרות בבית, ברחוב, 
או בקולנוע, מתוך שינה וגם במקום רחוק, כמו למשל באמצע טיול בתאילנד, ככה פתאום, או אפילו בבית קפה פריזאי.
 התחושה במהלך התקף חרדה מאוד מפחידה, ועלולה להיות מלווה בפחד ממוות (אני מרגיש/ה שאני הולך/ת למות), משגעון (מה קורה לי? אני משתגע/ת?), מחנק או מהתעלפות (אין לי אוויר!) ואף בחשש (לא מציאותי, אגב) מהתקף לב בגלל הדופק המהיר המורגש בעוצמה. למרות תסמינים אלה, שאכן מפחיד לחוות אותם, אם אכן מדובר בהתקף חרדה ולא במצב רפואי אחר - המצב איננו מסוכן, ויש לו טיפול מצוין.
 למה זה קורה?
התקף חרדה (התקף פאניקה) הוא, למעשה, מקרה של אזעקת שווא של מערכת ההתרעה המצויה בגוף שלנו זה עשרות אלפי שנים. מערכת זו עתיקה מאוד ומופעלת כשיש חשש לסכנה המאיימת על האדם (וכאשר יש סיבה אמיתית לפחד ולנקוט בצעדים הנדרשים).
 התסמינים הגופניים שתוארו למעלה הם למעשה הדרך של הגוף להכין את עצמו לקראת התמודדות באופן של לחימה או בריחה (הסבר יבוא). מערכת זו חשובה ביותר להישרדות שלנו כבני אדם ולכן היא רגישה מאוד.
 אז מה - היא פועלת גם סתם?
לפעמים כן, ומסיבות שונות. כמו מערכת אזעקה ברכב, שאמורה להתריע מפני פריצה ומופעלת לעתים רק ממשב רוח חזק, גם מערכת הפחד בגוף שלנו יכולה להיות מופעלת ללא סיבה ממשית.
 וזה התקף חרדה?
בדיוק. אזעקת שווא זו היא התקף החרדה. התקף כזה יכול להתרחש גם מתוך שינה או בזמן ערות. ידוע, למשל, כי בתקופות של מתח ולחץ יש סיכוי גבוה יותר להתרחשות התקף כזה ויש אנשים שהם רגישים מאוד לפתח התקפים כאלה. בכל מקרה, התקף חרדה אינו הפרעת חרדה.
אז מהי הפרעת חרדה?
הפרעת חרדה מתפתחת כאשר אנחנו מנסים להבין למה זה קרה לנו ומוצאים הסברים שעלולים להיות שגויים וקשורים להתנהגות שלנו (חטפתי התקף חרדה בזמן שנסעתי ברכב, וזה עלול להיות מסוכן כי אאבד שליטה, לכן אני לא אסע יותר לעולם ברכב). אם בעקבות התקפי חרדה אנו מנסים להימנע מפעילויות שונות שעלולות, לדעתנו, להביא להתפרצות של ההתקף הבא (חטפתי התקף חרדה בסרט, אז לא הולכים יותר לקולנוע) - מתפתחת התנהגות מניעתית וזוהי כבר הפרעת חרדה.
 יש לזה עוד תסמינים?
כן. לרוב, בהפרעת חרדה, אנחנו הופכים רגישים יתר על המידה לסימני הגוף השונים ועלולים - ולעתים קרובות אף עושים זאת בפועל - לפרש כל הזעה קטנה כסימן להתקף המתקרב.
 אפשר לדעת מה בדיוק גורם להתקפי חרדה או להפרעת חרדה?
אפשר לנסות ולברר זאת במסגרת טיפול פסיכולוגי אישי, וזה אף מומלץ. בייחוד אם התקפי החרדה או הפרעת החרדה מפריעים לאורח החיים הרגיל שלך.
 הכותבים: דר רז אבן הוא פסיכיאטר בכיר ופסיכותרפיסט במרפאות החוץ של המרכז לבריאות הנפש שלוותה, מקבוצת כללית, שם הוא מרכז את מרפאת הצעירים ודר מירית שני-סלע, פסיכולוגית קלינית במרכז לבריאות הנפש שלוותה, שם היא מרכזת את נושא הטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי. 
 
כפר היעד
1.         הגענו לכפר היעד. שקט מוחלט שרר. אפילו כלבים לא נבחו, כי הרוח נשבה מנגד. כל אחד יצא לעשות את המוטל עליו. חיפשנו כמה מחבלים, קראו להם אז פידאיון, אחד מהם מלק עיניים של ישיש ממעברה ליד כפר סבא. הגענו לבית האחרון. וכבר נגלינו. התפתח קרב קצר. זקנה חסרת שיניים שבמהירות מדהימה יצאה פתאום וטיפסה על הגג, צעקה שהיא תחרב עם הבית שעמדנו לפוצץ. הזמן הלך ואזל, תגבורת ירדנית היתה כבר בדרכה. ניסינו להוריד את הזקנה, אבל היא לא ניתנה להזזה. ילדים וזקנים מסוגלים להיות קשים כמו ברזל, לא היתה ברירה, הכנסתי את חומר הנפץ והחייל היפה הזה היה ממונה על הפעלת החומר. פקדתי עליו להפעיל אותו. אני כבר לא בטוח אם בחרתי בו מתוך חמלה או כעס, הוא הלא לא היה צריך לפרוץ לתוך הבתים ולסכן את עצמו, אבל הפחד על פניו נראה כה נואש והלגלוג בקולו הלא לא חדל. כשסירב סטרתי לו. הוא כלל לא נראה נעלב וזה רק הוסיף לכעס ולחוסר האונים שחשתי. הוא נעץ בי מבט שמעולם לפני כן לא ראיתי כמותו. מין בוז בסיסי ומגמד. קדח מאימה, אבל בו בזמן היה מלא אתגר. הוא נפל מעוצמת הסטירה שסטרתי לו, החיילים התשושים הביטו אדישים, היו עייפים, רצו כבר לשוב לבסיס, כבר נשמעו יריות מרחוק, היינו כבר כמעט לכודים. קרבתי לחומר הנפץ והצתתי את הפתיל וצעקתי לכולם לסגת. לרגע נראה החייל מבועת, הזכיר שועל שנלכד בשטח אש ואינו יודע לאן לפנות, במקום לרוץ לעברנו, רץ לעבר הבית. צעקתי לו, צא משם! הוא צעק, תחתוך את הפתיל, אני לא מסוגל לחזור! צעקתי שאי אפשר, אפשר שהוא חייב לרוץ, אבל הוא התאבן, הכדורים שרקו בשטח המת בינינו, התגבורת הירדנית היתה קרובה. הזקנה צחקה על הגג, החיילים החלו להשתין במכנסיים, ניסיתי לרוץ לעברו, אבל שמעתי את צחוקה של הזקנה ונתקלתי בארגז תחמושת ריק ואז הבית החל לקרוס, כמו פרח הנסגר לעת ערב קרס. ריח חרולים עמד באוויר. ריח של ריחן התערב בניחוח שוכת הצבר ושיחי הרדוף ונבלל בריח עז של גללי עזים. החייל נכנס פנימה בדיוק בשנייה שבה החל הבית לקרוס, הכל ארך דקה אחת בלבד. אף חייל אחד לא זז. החזרנו אותו על אלונקה, מרוסק. כבר אז החלו השמועות שאני מבקש מן החיילים שיביאו אתם בחזרה כוס דם. זו היתה עלילה, מישהו ראה פעם בביתי את בקבוק הדמעות.
2.         צר היה לי עליו. הארס ששילח לעברי נשאר כמו חותמת. הוא היה כישלון פחזותי ומה שחמוטל קוראת היהירות מחוסרת הגאווה שאני ניחן בה, אותה נוקשות, אותה צורה מסוימת של נזירות ומרובעות, של חברות ללא תנאים במסדר סודי. והלכתי אל ביתו של החייל ברמת גן. אמו, מורה
3.         לאנגלית הביטה בי בעיניים חלולות, ואז נהיה מבטה רווי אותו בוז שליו שהכרתי על פני בנה. היא לא רצתה לבזבז עלי רגש. ניסיתי לנחם אותה, אמרתי לה, הבן שלכם קפץ אל תוך המוות, זה היה כל כך פתאומי אחרי שסירב לפקודה. אמרתי לה, תראי, אולי הוא ריחם על הערבייה והחליט למות אתה, אולי היה הגיבור האמיתי של המלחמה הזאת. היא נעצה בי את מבטה המבזה והעגום ואמרה בשקט קלקלתם אותם עם סיפורי הגבורה והבסדר. לא יכולת לראות שהוא לא פייטר? שהתנדב לצנחנים בגלל לחץ של חברים? קולה היה מלא משטמה שהיתה למרבה הפלא אדישה וקנטרנית. קולה הזכיר את עיניו הבהירות והיפות של בנה. את הארס החלול בעיניו. אמרתי, הוא מת כשהוא מחבק את הזקנה, ככה אולי ניסה לגונן עליה. היא נעצה בי שוב מבט ארוך ושליו, כאילו הדמעות שלה זלגו בקרקפת ולא מן העיניים. היא אמרה, אתה מבזבז עלינו את המלים שלך. הוא לא הציל שום ערבייה, היה מפונק, קאריזי, לקחתם בחור עדין ויפה והרגתם אותו, עכשיו כבר תעשו ממנו אגדות בשביל עוד בחורים כאלה. פעם ייצרו היהודים יאשה חפצים ומאהלרים, עכשיו מייצרים אצילי מוות מסואבים כמוך. הבן שלי לא חיבק זקנה, אלא בוודאי קרב אליה כדי להתגונן, היה נפחד ורגשן ומרושע, כן, אבל היה בו יופי וקסם שאתה לא תבין. אמרתי לה, היתה לי תחושה רעה קודם הקרב; אבל לא יכולתי לחוס עליו, כי אם הייתי חס עליו, מה היה על כל האחרים? והיא צחקה, בחיי לא שמעתי צחוק נבעת ועם זאת אדיש כשלה. בעלה שישב שקט כל הזמן כשהוא מפשפש בידיו בערימת תצלומים שהיה מתבונן בה, אדם עם פנים טובות, מאירות, שהביט בי במעין כניעה, הושיט לי תצלום ישן, בתצלום נראה הבן בחברת חברים בטיול לחוף ימה של קיסריה, בכיתה יב. מלהיב בשחיתות התמימה של יופיו. האב שאולי כבר כן רצה בן גיבור, אמר, תביט! שאלתי אם אני יכול לקחת את התצלום. האב אמר, קח, קח, יש לנו עוד, והושיטו לי. האם אמרה, בשביל מה? קרקפת לקישוט חגורת מתים? תלה על הקיר שלך ובעוד שנים תבין על מה אני מדברת. האב קם ונראה מהלך כשהוא נתמך על ידי הקירות, הוא ליווה אותי החוצה, האם לא קמה, לא אמרה שלום, ישבה שלווה, מבטה נעוץ בנקודה בלתי נראית על הקיר.
4.         תליתי את התצלום על הקיר. נינה ביקשה שאוריד אותו. לא יכולתי. כשבתי היתה יושבת שעות ומתבוננת בתצלום, חשבתי שהיא מנסה לגעת בי במחוז הכואב של געגועי. אני מודה, מכל מאות ההרוגים שראיתי בקרבות, מהם קרובים לי מאוד, חברים מילדות, הגעגועים הכי עמוקים שהיו לי למישהו היא אל החייל הזה שאחרי כמה שנים אפילו שכחתי את שמו.
5.         קמתי מן הכורסא, כיביתי את האור ושתיתי מחצית בקבוק ברנדי, נכנסתי למיטה בבגדי ונרדמתי. התעוררתי מדי שעה, חיפשתי את חמוטל. ריח של ים מהול בריחן שהיה שתול בעציצים על המרפסת וריח הלימון מילא את החדר שפתחתי את חלונו חרף הקור הצורב. בסוף ישנתי שינה טרופה והתעוררתי בשש ושלושים בבוקר.
6.         התקלחתי כדי למחות מעלי ריח הזיעה. פוררתי כמו חתול רחוב. שתיתי מיץ ולבי נחמץ למראה הקומקום שלא נשפת הבוקר. לבשתי את בגד הים ועליו את הטריינינג ויצאתי אל המרפסת, הגברת פראו חיכתה. נראתה כמי שיום קודם הלכה לסקס אנד יופי, מראיה היה מלהיב הבוקר, שערה מטופח, עמידתה היתה מעין מחווה של פיוס עם גופה המזדקן הדק והבתולי. היא אמרה, משהו קרה? לא צריך עלבון הבוקר. אני לא שומע חמוטל מתקלחת, והיום היא לא תורנות לעשות. והעצב שנבע ממנה נגע בי. הביטה בי כמו האמא שרצתה שנים להיות לי. נפרדתי מעליה ורצתי לבריכה. השמש זרחה ובני הארבעים והשלושים מילאו את הבטונים. סוחולוביץ נראה כעוס. הוא מאס במה שקרא הצעירים האלה הבאים כשהשמש זורחת. הוא אמר מלים די מבדחות וקשות נגד בעלי הכרסים העומדים מול המים או מנסים לחתור בהם ונגד הנשים בעלות החזות הדשנים השוכבות לדבריו כמו פרות בשן, שותות שמש ומנסות להיות יצאניות נכבדות עם שמץ של צבע. הגברים כבר הכירו אותו וצחקקו. הוא נראה להם פרק מספר שקראו בילדותם. כששחיתי שלח לעברי מבט עגום. אולי רצה לדעת אם כבר דיברתי עם שר הבטחון על גיוס היפאנים לצהל, הרעיון היה מנקר בו כבר חודשיים, ראה בטלוויזיה סרט על היפאנים, על התעשייה הפורחת שלהם, רצה לגייר כמה אלפים ולהעלותם ארצה. פה, בברכה, עדיין חלמו על הקמת מדינה שהזקינה בכיעור מול עיניהם העיוורות. לא רציתי לשוחח עם איש. רבקה מרחה את החמאה על הלחמנייה וניסתה למצוץ ממני רכילות על בניו של אהובה, לא שעיתי לרמזים, מיהרתי להתגנב ורצתי הביתה.
7.         רציתי כרגיל להיכנס לחנות של פייגל, אבל לא היה בשביל מה. הוא עמד בחוץ, נהנה משמש החורף הנעימה, נופף אלי בידו וקרא מגיע ספר טלפונים חדש, ממינכן. אמרתי לו, מר פייגל, אולי עוד אזדקק לעזרה שלך בחיפוש קרובים, והוא נראה תמה, כמעט נזוף. עליתי למעלה, הדלת היתה סגורה והפתק שהשארתי קודם דבוק למקומו.
8.         שמעתי פרפור חנוק מכיוון השולחן. אבל רק אחרי שחדל ועמדתי כבר מול דלת חדר האמבטיה, תפסתי שהיתה שיחה בטלפון, אבל שום צלצול לא נשמע. השתנתי בישיבה, אולי כדי להתבונן בכתם המהוה על קיר האמבטיה, זכר למאבק שהיה לי לפני שנתיים עם חמוטל. היא זרקה אז בקבוק אפטר שייב, התכופפתי והיא נחתכה. אפילו סייעה לעצמה להיחתך במין עונג מוזר שעורר בי גיחוך מר, ואולי אף חלחלה. היא מנתה את מאהביה של נינה אשתי וכשאמרתי לה שוב שזה לא מעניין אותי, זרקה את הבקבוק מתוך מצוקה שלא תפסתי עד כמה כואבת יכולה היתה להיות. אהבה היא לא רק נאמנות, אחיאסף, צעקה בתי, גם בגידה מפוארת היא סוג מסוים של אהבה. נאמנות אינה אהבה, היא כבלים. מרחתי ברנדי על פצעיה ואחר כך ליקקתי את דמה והיא ישבה שקטה וכנועה כאחרי התקף אפילפטי ורוחה זחה עליה ולא היה אכפת לי פתאום להיות מבוזה. היא אמרה, אתה כמו כלב, אחיאסף, מגיע לך, פשוט מגיע לך, ובכתה. התמלאתי מין קדחת, המחשבה על חמוטל היושבת מוכה ועגומה מילאה אותי צער פיסי, יכולתי להרגיש מחנק, איזו שיחה היתה בקו? כעסתי על עצמי שאולי בלילה, כשחיפשתי אותה חצי ישן וחצי שיכור, הסטתי בטעות את הכפתור, אהבתי להיות מיושב בדעתי, לא לאבד את הצופן. מיהרתי לחדרה, התצלום של הים, בין הבתים המכוערים היה הים שליו, הסערה כמעט גוועה בו, עדיין לא ים חלק כמשי, אבל מחר מחרתיים יהיה הים גבישי כמו שהוא יודע להיות בחורף, חייגתי למחנה הצבאי של חמוטל, בגרוני חיפשתי קול שאיחר להגיע בשביב של שנייה.
 
 
 
 
 
תעשייה ...
 
1.         התפוקה הממוצעת בתעשייה עדיין נמוכה יותר מאשר במדינות המתקדמות במערב.בחלק מהמפעלים אין עדיין רמת אוטומציה גבוהה, ובכמה מענפי התעשייה מעדיפים להעסיק כוח אדם זול, במקום להגדיל את המיכון. עם זאת, פריון העבודה גדל ב 1.5% בשנת 1992, ובשנת 1993 גדל פריון העבודה ב 2.3%.
2.         אחת הבעיות בארץ היא ביורוקרטיה, המסורבלת יותר מאשר במדינות המתקדמות והמתוקנות במערב. ועדות רבות דנות במשך זמן רב בנושאים שונים. לא פעם מרתיעה הביורוקרטיה משקיעים פוטנציאליים. עם זאת חלו בשנים האחרונות שיפורים בנושאים אלה. מן הראוי לציין כי באמצע 1994 חוקקה הכנסת חוק להקמת אזורי תעשייה מיוחדים, שבהם יוכלו משקיעים להקים על חשבונם תעשיות, בלי ביורוקרטיה, ויזכו להקלות במסים.
3.         פעם היו בארץ בעיות קשות בנושאי התקשורת. נושא זה חשוב מאוד לתעשייה – לצורך קשר עם הארץ ועם חוץ לארץ. פעם היו מפעלים, שלא הצליחו לקבל טלפון במשך שנים, אך בשנים האחרונות ניתן להשיג טלפון תוך זמן קצר מאוד.
4.         נושא חשוב נוסף הוא התחבורה. לכאורה, המרחקים בארץ קצרים יחסית למדינות אחרות, כך שהמרחקים לנמלים ולנמלי האוויר – אינם גדולים. עם זאת, בגלל איכות הכבישים בארץ, העדר רכבות נוסעים מהירות, והתדירות הנמוכה – יחסית – של תנועת רכבות הנוסעים בארץ, ניידות העובדים קטנה יותר מאשר במדינות אחרות.
5.         בשנים האחרונות מרחיבים את כבישי הארץ, ומתכוונים לסלול את כביש חוצה ישראל, ייתכן כי לאחר שיסיימו את סלילת הכבישים האלה, וירחיבו את תשתית מסילות הברזל, תשתפר התחבורה בארץ.
6.         בשנים האחרונות חלו תמורות מפליגות בעולם בכלל – ובמזרח התיכון בפרט. לאחר התפוררות ברית המועצות והקמת חבר המדינות, דעך מרוץ החימוש בעולם, ובארצות הברית חלו קיצוצים ניכרים מאוד בהוצאות למוצרים צבאיים.
7.         שינוי זה פגע גם ביצוא הביטחוני של ישראל, וכתוצאה מכך נפגעה התעשייה הביטחונית של ישראל, וחלק ניכר מהעובדים בתעשייה זו פורשים מרצונם או מפוטרים. חלק מהתעשייה הביטחונית עובר הסבה לייצור מוצרים אזרחיים, ובחלק מהמקרים נעשה שימוש בטכנולוגיות, שבהם השתמשו לייצור המוצרים הצבאיים.
8.         המודעות האקולוגית בארץ מפגרת במידה ניכרת אחר כמה מארצות המערב. יש עדיין נחלים מזוהמים בארץ, עשן סמיך נפלט עדיין מארובות של מפעלים שונים, מפעלים מזרימים חומרים כימיים רעילים – למערכות ביוב.
9.         תוצאה מכך, יש עדיין בארץ בעיות אקולוגיות רבות יותר וחמורות יותר מאשר במדינות המתקדמות במערב. מאחר שהמודעות בנושא זה הולכת וגוברת, יש להניח כי תשומת הלב לנושא זה – תלך ותגדל בשנים הבאות. בפרק הבא נדון בקשר שבין התעשייה לבין איכות הסביבה, וכאן נביא דוגמאות אחדות לטיפול בבעיות אקולוגיות
10.       המיחזור הוא אחד הפתרונות לבעיות של איכות הסביבה. בארץ הולכת וגוברת המודעות למיחזור. הנה דוגמאות למיחזור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מעולם הספרות...
 
כפתורים
1.         ואמא בכל זאת צחקה, לפני כן בכתה. היה זה אני שגרמתי לכך. כך סבר אבא והמשיך לגלגל כפתור לבן בין אצבעותיו. לא הייתי צריך, לפי דעתו, להתעקש שימתיקו גם את התה שלי כפי שהמתיקו את התה של אחותי בת החמש. ילד כמוני, בן עשר, הסכים עם אמא, כבר נער מתבגר ועליו להבין את המצב.
2.         ואת המצב בשנות השלושים של המאה העשרים בעיירה קטנה בפולין, אבא מדד לאורכו ולרוחבו ומצא שאין גבולות לעוני שלנו. לא יקיף אותו גם אם יזחל תחתיו את יתרת ימי חייו.
3.         אמא הסתגרה במטבחון שלא לשמוע אותי צורח על הרצפה ולא להאזין לדברי הליצנות של אבא. נמאסו עליה המשחקים המוקיוניים שלו לשתות תה בלי סוכר ולהרגיש שהוא מתוק. כי אבא היה מלמד אותי לחתוך קוביית סוכר לארבעה חלקים, לשים ריבוע בתוך הפה מאחורי השיניים, להדק את הלשון וללגום. גם אחרי הכוס השנייה נשתמרו אצל אבא פירורי סוכר תחת לשונו. אצלי הקובייה נעלמה עם הלגימה השלישית. ולכן הראה לי איך להחזיק בשתי אצבעות את הקובייה מתחת לכוס מזכוכית, להביט בה, להתרכז וללגום. התה היה מתוק והסוכר יישמר לכוס התה הבא.
4.         אבל באותו ערב לא היה סוכר בבית. החורף היה ארוך מדי ומכונת התפירה של אבא נשתתקה מזמן. כשעבד היו בכיסו מטבעות אחדים ובצנצנת שבשידה, קוביות סוכר להמתיק גם את התה שלי. אמא בכתה במטבחון. היא פחדה מההתפלספות של אבא. ראתה בזה התפוררות של הכבוד העצמי. מה עוד ימציא. שאלה, בכוח הליצנות שלו?
 
5.         כוח הדמיון, תיקן אבא את דבריה, ואמר לי להפסיק לצרוח כי באה לו המצאה חדשה ושנינו נצחיק את אמא. הוא שיבח את הדמיון של בני אדם, שניתן למתוח אותו עד אין סוף, אפילו מעבר לגבולות העוני שלנו. שאקום מהרצפה ונתחיל.
6.         הוא מסר לי את הכפתור הלבן, שאחזיק אותו כמו את הקובייה מתחת לכוס תה שלי, שאתרכז בו, לדמיין שהוא סוכר, ללגום והתה יהיה מתוק.
7.         כשאמא שמעה זאת היא פסקה לבכות, נכנסה חיוורת לחדר, ניגבה בגב ידה דמעה מפניה והכריזה שהיא תצחק, היא תצחק. היא הוציאה מידי את הכפתור הלבן ודיברה לעצמה בקול עצור
8.         רק לא כתפורים רק לא כפתורים!.
 
 
 
 
דמות הישראלי בספרות ההתנגדות
1.         הסופרים הפלסטינים, שהיו הראשונים ששיקפו את נושא הקונפליקט בספרות הערבית, היו הראשונים שהחדירו את דמות הישראלי לספרות זו. תחילה היה ישראלי זה משולל קוי אופי אינדיבידואליים; הוא צויר כחייל בצבא האויב, והתנהגותו כלפי האוכלוסייה האזרחית באה להדגים את הברוטאליות של המדכא. לאחר זמן שולב במהלך הסיפור, הגם שלא תואר מבפנים, ונשאר דמות חיצונית ועוינת, המייצגת את האויב אן בלוק. בשלב השלישי אנו מוצאים אותו משוחרר כלשהו מהתבנית הסטריאוטיפית, אבל נשאר כמעט בכל המקרים איש צבא.
2.         ברומן של עסאן כנפאני, מה שנותר לכם, ישנה הדוגמה האופיינית ביותר לגישה זאת. הדרמה, המתרחשת במדבר בין חייל ישראלי וצעיר פלסטיני, מקורה לא רק בקונפליקט בין שני העמים, אלא גם באי הבנה הדדית. חאמד, שנטש את מחנה הפליטים בעזה בכוונה להצטרף אל אמו המתגוררת בירדן, חוצה את הגבול באישון לילה ונתקל בחייל ישראלי, החייל צועד לקראתו בלי שיבחין בו, והוא אורב לו ומזנק אליו, מפילו ארצה ופורק את נשקו. הישראלי אינו מגלה התנגדות, אך פולט קללות וצריחות נרגזות בסברו, שזה מעשה קונדס של אחד מחבריו. אבל ברגע שחאמד מצווה עליו בערבית לשתוק, הוא תופס אל נכון את מצבו וחדל לצעוק. מכאן והלאה עובר הסיפור להילוך חדש, שני היריבים אינם יכולים לראות זה את זה, אינם מסוגלים להבין זה את זה, והם מגלגלים עיניהם בחשיכה מצותתים לקולות רחוקים ותוהים על מצבם חסר המוצא. לכאורה כוחותיהם אינם שווים החייל היה לשבוי בידי הפליט, וזה יכול לרצחו בכל רגע ולהמשיך בדרכו, אף על פי כן מהסס חאמד לעשות כן, פן ייפול בידי כוחות צהל. הוא מנסה להוציא מפי החייל מידע על הדרך, אבל הלה אינו מבין אותו ושומר על שתיקה מוחלטת. דומית המדבר והחשיכה משרים על חאמד מועקה כבדה, והוא מבין שבדיעבד עליונותו אינה מעניקה לו שום פתרון; הוא והחייל אינם אלא קרבנות של גורל עיור.
3.         עם עלות השחר מתפזרת אט אט החשיכה האופפת אותם; אך חשכת אי ההבנה החוצצת ביניהם נשארת בעינה. יתירה מזאת, תחת קרני השמש היוקדות נתקף חאמד עצבנות וגומר אומר בלבו שמצב זה של חוסר הבנה חייב לבוא אל קצו. הוא מחטט בניירותיו של החייל, מתאמץ לפענח את שמו, אך אינו מצליח לקרוא אלא את השם יפו, הכתוב באותיות לטיניות בחותמת המוטבעת בפנקס הצבאי. שם זה מלבה בו ביתר שאת את אש השנאה, כי ביפו נולד. הוא מנסה שוב במהלומות ובאיומים לאלץ את החייל לדבר, אך זה מסתגר בשתיקתו, אם כי נדמה לחאמד שהוא מבין את שאלותיו. בינתים הוא שומע נביחות וקולות אנשים מתקרבים, והוא ממהר לנעוץ את הכידון בלב החייל.
4.         גם ברומן זה, כמו בהחוזר לחיפה, שעליו כבר עמדנו בפרק 3 (ב), מוליך כנפאני את העלילה אל חוסר המוצא או המבוא הסתום, כלומר, אל המסקנה שאין כל סיכוי להידברות ולהבנה עם הישראלים. אך בעוד שכאן מונעת חומת הלשון את ההידברות, הרי בהחוזר לחיפה מבטל כנפאני מכשול זה בהעניקו לגיבוריו יכולת התבטאות באנגלית, וכך הוא יכול להציג בצורה ברורה יותר את תפיסת המבוי הסתום.
5.         דב, הילד הערבי הנטוש, שגדל בבית יהודי והתחנך בבית ספר עברי ככל נער ישראלי, סביר שיתייחס אל הוריו הטבעיים כאל זרים. אך המחבר לא הסתפק בזה והלבישו מדי צהל, ולא עוד אלא שסיפר כי אביו מאמצו נפל במלחמת סיני. בעימות בין דב ובין אביו, היינו בין הישראלי ובין הפליט, הוא מתואר כחייל קשוח ושחצן, דמות המעוצבת על פי התבנית הסטריאוטיפית. עם אדם כזה אי אפשר לבוא בדברים, טוען כנפאני, כי הוא לא יבין אלא את שפת הכוח.
6.         לישראלי הקשוח והשחצן של כנפאני אחים לא כל כך קשוחים, אך לא פחות מסלידים. ישראלים אלה ראויים להיהרג בכל מקום שבו יימצאו זו מכל מקום המסקנה, המתבקשת מסיפורו של סופר פלסטיני אחר, יוסוף גאד אל חק, לו הרגתיו. בנמל התעופה של לונדון פוגש המספר באיש המעורר בו סלידה ממבט ראשון, אך הוא נאלץ להקשיב לשיחו מתוך נימוס. הלה מעלה באזניו זכרונות ממלחמת העולם השניה, שבה שירת בצבא הבריטי, והמספר שומע בחוסר ענין ומצפה לרגע שהלה יסתלק לו ויניחו לשקוע מחדש במאהבה של הגברת צטרלי (!). בהישמע קולה של הקריינית, המזמינה את הנוסעים לתל אביב לעלות למטוס, מושיט לו הזר את ידו לפרידה. המספר נאלם דום מרוב תדהמה ואינו מצליח להוציא הגה מפיו. הנוסע מחייך, נוטל את מזוודתו והולך לו. או אז מהרהר המספר בינו לבין עצמו
7.         לו הרגתיו, מה היה קורה? בעצם, לא חשוב מה היה קורה, כי העיקר לשפוך את מצבור השנאה של עם שלם על נציגה המאוס של הכנופיה הציונית הגזלנית. זה לא היה עושה רושם גדול, אבל היה מאפשר לי להשמיע את קולי, שאני נשארתי פלסטיני החי בתקווה לנקום!
8.         בסיפור זה, כמו בשני הרומנים של כנפאני, לא נעשה ניסיון לתאר את הישראלי מבפנים, ליצור דמות של אויב העשוי בשר ודם. כל מטרת המחברים הייתה להשתמש בישראלי כדמות המייצגת של האויב, שהמרכיב האנושי שלה אינו מעניין אותם.
 
 
 
אישה מגפרורים
1.         על השולחן בפינת העבודה של משה הכנתי רשימה של בגדי חורף לקנות
2.         זוג מכנסי קורדרוי.
3.         שתי חולצות פלאנל.
4.         גופיות שרוולים ארוכים.
5.         ובשבילי
6.         סוודר וחצאית חורפית.
7.         או שאולי במקום זה חליפה, משהו לא יקר.
8.         (ולהחליף פתילים בתנורים והנורה שמראה אם הבוילר עובד לא עובדת).
9.         בארוחת הבוקר אמרתי לו משה, תשמע, הקיץ עבר ובסוף לא לקחנו את הטיול המאורגן לספרד. אז תן לי שש מאות שבע מאות שקל לקנות דברים לחורף. משה אמר טוב, תוציאי, אבל תשמעי, יש לי משהו להודיע לך. זה ככה. בנופש של המפעל שהיה לפני חודש בנתניה, את זוכרת, שלא רצית לבוא אתי, פגשתי שמה איזה אשה ואחרי זה המשכנו להיפגש ועכשיו החלטתי לעזוב אותך אפילו שאני מצטער על זה מאוד מאוד ובכנות. אבל מה לעשות ברכה, אין לי ברירה.
10.       ואיפה אני הייתי באותו בוקר שהם נפגשו פעם ראשונה בנתניה בנופש של המפעל? לפי דעתי הייתי באותו הבוקר במספרה. בזמן שלוסיאן גזר לי תלתלים חומים, באותו הזמן הוא והיא הסתלקו מהרצאה של המנכל וישבו אחד על יד השניה בכיסאות נוח צהובים על המרפסת של המלון שבטח רואים ממנה את הדיונות את הים ואת העניים. כל תלתל שנפל ממני על הרצפה הלך ביניהם חיוך או דיבור עם כוונות. ברגע שלוסיאן כיבה עלי את המייבש שיער הם התאהבו. מתי ששילמתי ויצאתי הם כבר החזיקו ידים. והתלתלים שהפסדתי, באה בחורה אחת, ארלט, שעובדת עכשיו אצל לוסיאן, עם צבע סגול על השפתיים ודומה קצת לירדנה ארזי, וטיאטאה אותם החוצה אל המדרכה וכולם דרכו עליהם ואחרי זה הרוח העיפה ועכשיו איפה הם? בטח כבר אחרי הגבול בירדן או בשטח סוריה. איזה שטות זאת הייתה, ללכת להסתפר. ועוד באותו הבוקר.
11.       למחרת אחרי שהוא אמר לי שאין לו ברירה שאלתי אותו, משה, לפחות תגיד לי מה עשיתי? מה לא בסדר אתי? הוא התרגז בשקט ולקח את המזלג שלו והוציא את הכעס על הביצה הקשה בצלחת שלו, עד שהלבן נפתח והצהוב שבפנים נהיה שטוח עם פסים פסים מהמזלג. רק על זה הסתכלתי כל הזמן כי פחדתי להסתכל עליו, אולי הוא מסתכל עלי. אבל הוא לא אמר כלום. אולי הוא לא שמע אותי או שבדיוק חשב על משהו אחר. עוד פעם ניסיתי משה, לפחות את זה אתה חייב לי, תגיד מה עשיתי לך. הרמתי קצת את העיניים וראיתי שהוא כבר מאחורי העתון שלו, אבל התחשב והפסיק רגע בשביל לענות לי שהנה, זאת בדיוק הבעיה, שאני אף פעם לא אלמד מתי הוא עסוק ומתי אין לו ראש ומתי אסור לבלבל לו ורק לעזוב אותו בשקט. חוץ מזה, ברכה, זה לא בגללך, זה בגללה. איך את לא מבינה את זה?
12.       עכשיו כשאני חושבת על זה אני רואה שבאמת בחודש האחרון הוא לא בא הרבה הביתה או שבא מאוחר אחרי שאני כבר ישנתי. לא שמתי לב לזה. חשבתי אולי עוד פעם יש להם תקופת משלוחים, או איזה הזמנה גדולה, והוא עד מאוחר במשרד. מתי שטלפנתי כמה פעמים למשרד ולא הייתה משם תשובה, גם כן לא חשבתי כלום. חשבתי אולי הוא ירד לשטח והצטרך להישאר שמה להשגיח חלק ממשמרת לילה. לא רציתי לבלבל לו. יותר טוב לעזוב אותו בשקט בייחוד מתי שיש לו בעיות בעבודה, או לחץ. ולא שמתי לב שאיזה שלוש ארבע פעמים היה הטלפון מצלצל בבית ותיכף שהרמתי ואמרתי הלו – ניתקו.
13.       חשבתי, טוב, חברת בזק. לא חיפשתי סימנים. רק מאז שהוא אמר אני עוזב אותך, מאז התחלתי לחפש סימנים. אפילו שעכשיו בשביל מה לי סימנים?
14.       כל בוקר יש מלא כלים בכיור, גם מהערב, ואני במקום זה שותה עוד כוס קפה ועוד אחד, אחרי זה מתכננת מה לעשות לצהרים ומה צריך לקנות בסופרמרקט, ומה כדאי אצל הירקן. כל זמן שהוא עוד בבית אני מבשלת בשבילו. אחרי זה, כל זמן שיישארו עוד רוב הדברים שלו, גם כן אמשיך לבשל. אחרי זה, כשייקח את רוב הדברים שלו, אני אולי אעשה קצת הפסקת בישול. אקח לי אוכל בעמידה ישר מהמקרר וגמרנו. בין כה, בבקרים עכשיו לא בא לי לעשות הרבה. רק לראות טלוויזיה. יושבת במטבח ורואה דרך האשנב הגשה שבין המטבח והסלון את כל התוכניות לילדים. הייתה אחת על שני חברים מהשואה, יוסל הצייר ויוסל הסופר, והיתר אני לא זוכרת.
15.       בערת בשתים עשרה אני מכבה את הטלוויזיה ועדיין בחלוק רחצה חוזרת למיטה לישון והכלים שיחכו, מה בוער להם? לא זכרתי שעשיתי לי חביתה דבר ראשון בבוקר ולא זכרתי שאכלתי אותה, אבל זכרתי טוב מאוד שביצה מטוגנת כמה שיותר זמן היא דבוקה למחבת יותר קשה לגרד אותה. וזכרתי טוב מאוד שאם היה לי שכל הייתי בכלל מפסיקה לאכול דברים מטוגנים ומתחילה דיאטה אפילו שאני מטר ששים וארבע ושוקלת ששים ושניים קילו ולפי הטבלה אני בדיוק בסדר ואין לי מה לרזות ואפילו שאני לא יודעת אם האישה של בעלי יותר רזה ממני. אולי היא להיפך, מלאה, ואם היה לי שכל הייתי במקום זה דואגת להתמלא קצת שלא תהיה לי צורה של מטאטא. בסוף רחצתי כלים.
16.       על המקרר מודבק מין לוח עם ציפוי מפלסטיק עם עיפרון מיוחד שיכולים לכתוב מה לסדר היום ואחרי זה להזיז את הפלסטיק והכול נמחק בלי סימן כאילו שלא היה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הפרק של עאהד שרים...
 
1 עובדה , ילדים מוכים הופכים להורים מכים
2 בדיקות גנטיות של מומיות אמורות לשפוך אור על מוצאם של מלכים
3 החוקרים בחרו לטפל בנושא מזווית מודרנית, דווקא החליטו לראשונה
לערוך בדיקות ד נ א.
4 האוצרות שהתגלו בקברו של תות אנך אמון הניבו תובנות גדולות
על תולדות מצריים העתיקה.
5 כעת בדיקות גנטיות של מומיות עשויות לפתור כמה תעלומות האופפות
את מצריים העתיקה ומאוששות או מפריכות דעות שונות.
6 היום קצר והמלאכה מרובה, העובדים עצלים ובעל הבית דוחק.
7 לשנס מותניים
8 חוד החנית
9 מחט
10 וואקום.
11 פרופורציה.
12 מובלעות.
13 סינדל
14 אלטרנטיבה
15 אני נושא במלוא האחריות
16 אין להגיע להחלטות נוקשות
17 הדברים נחשפו במלוא חומרתם
18 צביון פוליטי
19 חלקיקים
20 החזון הישראלי בנוי על סולידאריות
21 איך לשמור על רדיקליות
22 צלש
23 השכול לא ינצח אותנו
24 פצע שלא מגליד
25 מחירים אסטרונומיים
26 הנווט רון ארד
27 האש כילתה כמה דונמים
28 גרסאות סותרות
29 טורחים לתעד אותם
30 תדמית
31 משתיק קול מאולתר
32 אולפן מאולתר
33 עדויות אופי
34 קונספציה 
35  להדיח
36 להשעות 
37 מידע ותוכן
38 עורכי החדשות
39 מעשה זה עלול לחולל את כבודם של המתים
40 מעל הדוכן של הכנסת
41 כעת הולך ונרקם הסכם
42 אינטלקטואלים
43 מותר לאדם לסמפט משהו 
44 נורתה רקטה
50 בקרב
51 המטוסים חגו באוויר
52 מנסים לטרפד את החיפושים אחרי החיות האובדות
53 מלחמה עיקשת
54 המשטרה עצרה מישהו מעורער בנפשו
55 אני מספר את זה כדי להיות הומוריסטי
56 אני אומר את הדברים בבדיחות הדעת
57 זו הייתה התקוממות עממית
58 רמטכל 
59 מזג אוויר אביבי והפכפך
60 מפכל
  מהיום והלאה מותר לזוגות מעורבים להתאחד
61 השלכות
62 מחמת הספק 
63 הלשכה לסיוע משפטי
64 יש עדנה מחודשת
65 הם משתמשים באמבולנסים בניצול ציני
66 הצעדה
67 חיקוי, הוא המחאה הטובה ביותר , אך החוק רואה בו הפרת זכויות יוצרים
68 בשעת הדיון בממשלה , ראש הממשלה עמד על דעתו, אך כשהיה צריך לבצע , לא עמד בדיבורו , אף על פי שטרח להיכנס לעובי הקורה
69 כשהם עטורי מדליות , וחבושי כומתות , חגגו הלוחמים
70 ניתן להילחם בתאונות דרכים באמצעות הטיפול בשיטת הפסיכודרמה, וטוב היה אם משרד התחבורה היה משלב אותה בקורסים לנהיגה מונעת של נהגים מועדים ועבריינים כדי לעזור בהרפיית המתח
71  ילדים שטרם מלאו להם 14 שנה תיאסר ישיבתם במושב הקדמי של הרכב ללא התקני ריסון בטיחותיים המתאימים לגילם ולמשקל גופם 
72 מזלט
73 אנו מכירים את הציניות של המפקדים
74 עשה מעשיו בכוונה תחילה
75 הם לא בוחלים בשום אמצעי כדי להילחם בנו 
76 התהלוכה לא הייתה ספונטאנית , אלא הייתה מאורגנת
77 פרדוקס של כוח
78 עוול כלפי העם הפלסטיני
79 מבצע קשת בענן
80 תובנות 
81 המפלגה הייתה בסכנת פילוג
82 החיילים הרסו את הבתים בשיטתיות
83 הוא נופף אותי
84 האם אתה משתוקק לנו
90 הטבח בעזה, הוא טבח פשוטו כמשמעו
91 נותנים לך תיקח , בועטים בך תברח
92 כל מי שחושב כך , הוא חוטא בעיקר
93 הממשלה תשמיץ את העובדים על לא עוול בכפם
94 אמבולנסים חשו למקום
95 מדגרה
96 אפרוחים
97 חיות מחמד             
98 חיות טרף
99 החומר נילוש בידיו ללא יכולת של התנגדות
100 הכפירה מולידה התרוששות 
101 כנראה
102 לכאורה 
103 תהיתי
104 עושים דברים במחשכים 
105 הפקק נגרם בגלל מופע רמזור קצר
106 מרוב ציניות כבר לא רואים רגשות 
107 הוא החזיר המחאות מזויפות 
108 המפקד הורה למצות את החקירה
109 דבריו היו ברצף
110 מעשיו נעשו לשם שירות אמביציות אישיות
 111 מדינה בטחוניסטית
112 תשאול
113 למקום הוזנק מטוס כיבוי
114 למקום הוזעק אמבולנס
115 חמקמק וחלקלק 
116 הטלת דופי
117 אסור לפרסם את שמו וחזותו 
118 איזה אלמנטים אנחנו מוסיפים לתמונה
119 גיור
120 אני חושב שזו התבטאות אומללה
121 החיפוש אחר נוסחת פשרה
122 טכניון 
123 לתעדף = לתת עדיפות 
124 רב תרבותיות
125 מדחי אל דחי
126 הגרסה שלך חסרת שחר ונטולת בסיס
127 בשעות אלה מתנסח מכתב
128 יהלומנים
129 הם יירטו את המאמצים
130 ארהב היא מדינה דמוקרטית ומצד שני היא מדינה בירוקרטית
132 שאלה אקטואלית
133 לגימה , שלוק
134 זה צעד קנטרני
135 אני חייב לתת אשראי ללקוח הנאמן
136 ארצות הברית נוקטת סנקציות נגד סוריה
137 חזרנו לטלטלה פוליטית
139 זבשך
140 מותג
142 מי שיראה נושא נשק , יירה
143 בימים ההם ובזמן הזה
144 עבודה נעימה וחזרה פורייה 
145 עמד על שלו
146 הורים ביולוגים  הורים מאמצים
147 התנועה לאיכות השלטון 
148 הפרשה תיקבר בעודה באיבה
149 הוטל עליה קנס
150 הרצים למרחקים ארוכים , התקבלו בתשואות רמות
151 ראש ממשלת טורקיה : הדברים עלולים להחריף את האלימות הישראלית מזה , והפלסטינית מזה
153 בכך תיווצר הרמוניה לא אנרכיה 
154 נשק מפר איזון
155 נעצר עבריין 
156 קרנות הפנסיה
157 זה היה מנוף כלכלי
158 איש לוגיסטיקה
159 אנשים מופקדים על הערכת עמדות פוליטיות
160 מתודולוגיה
161 לוגיסטיקה
162 מדובר בעריפת ראש
163 אני אומר את הדברים בצורה בוטה
164 זה מה שאנחנו חווים בזמן האחרון
165 אנו צריכים לגלות איפוק
166 בית המשפט הכריז עליו כילד בר אימוץ
167 בר מזל
168 סגולה 
169 מרבה נכסים , מרבה דאגה 
170 תמליל מדויק
171 הדבר גורם לשסע בתוך החברה
172 הייטק
173 מדינה מתוקנת
174 הבורסה שברה שיא
175 הם אנשים סימפטיים
176 ריפובלקת בננה
177 המצעד בתל אביב
178 אין היוצא מן הכלל מעיד על הכלל
179 ציביליזציה
180 המשטרה הקימה חפק
181 טראומה
182 האם יש קשר רציונאלי
183 סדאם , נשיא הרפובליקה של עיראק
184 הבנק של דיסקונט תפור עליך
185 הדבר הזה הוא עקב אכילס
186 ממתינים בדריכות
187 מישור החוף
188 אינדיקציה
189 אלה סיפורי סבתא
190 הדברים נאמרו בפומבי
191 רטוריקה של בית המשפט  
192 מונופול
193 מניפולציה
194 אנרגיה אטומית
195 חדשות לבקרים
196 עצרת האום
197 לינץ
198 תרגיל
199 לנטול את החוק לידיים
200 מבחינה פורמאלית
202 מחד גיסא
203 הרס להם את המומנטום שניסו לנצל
201 על מנת להפוך את הקערה על פיה
204 הוא נהג כשהיה בגילופין
205 נושא אקטואלי
206 יש לי תחושה של שעיר לעזאזל
207 קלסתרון
208  בורסה
210  לכל דכפין
211 תיאוריה זו אינה תיאורטית
213 קונסנזוס
214 פרקטי
215 פרנויה
216 בעצלתיים
217 – תהיה פרקטי בדרישותיך
218 פגישת גישוש
219 תובלה יבשתית
220 צלבי קרס
221 החליטה להוריד פרופיל
222 הפרשה מסתעפת
224 אולם
225 משוררים וחרזנים
226 לרווחת הקוראים
227 יחידות לשון
228 רכב אספנות
230 זו אנרכיה מוחלטת
232 אנו קוראים לפלסטינים להפגין אחדות
233 ממשק
234 בית המשפט
235 בית ספר
236 למה הוא משורבב
237 פריון עבודה
238 נמסר מכתב אנונימי
239 עבודה דיסקרטית
240 המשפחה נחשפה לפן אחר
241 בתחילת הקדנציה
242 זעזוע מוחי         
243 הלם            
244 קודקוד      
245 קדנצה         
246 הצלחת 
247 אם השופט נרצח על רקע עבודתו , ישראל נמצאת על סף תהום
248 סוגיה זו הינה חבית בלי תחתית 
249 קצה נפשנו מהבטחות ראש השבכ
250 רוצחים פוטנציאלים
251 צריך לעקור את העשבים הרעילים
252 נזכור אותך על פועלך האישי
253 שני האישים דומים        
254 זה טרף קל לצלפים       
255 נקודת תורפה
256 ניסיתי להתפלמס אתך
257 דבר אלמנטארי
258 נשמע לי הזוי
259 אקטיביזם
260 אני אומר את זה בדאגה גדולה 
261 פיקנטריה
262 אין דרמה בכנסת
263  פולמוסי
264 השיירה הדרימה
265 דרמטולוגיה 
266 שתי הדוגמאות זהות
267 דרמטיזציה
269 מדינות חבר העמים
270 סדר ושקט מופתי
271 הר הבית חרב בגלל שנאת חינם
272 תושייה
273 אלפון
274 הפתק שנמצא במטוס המאיים ליירטו היה סתם מתיחה
275 סטיגמות
276 אשמות 
277 העלייה להר הבית נאסרה מחשש לפרובוקציה
278 עם קצת ששון אנו צרכים להסתכל על הר הבית
279 פסולי חיתון
280 נשלך להסתכלות פסיכיאטרית
281 דחק בו לממש את מפת הדרכים
282 מגב
 283 ביקורת נוקבת
284 תפרו להם תיקים
285 תפרו להם חליפות
286 המדינות הללו הם חממה ליצירתיות
287 נחנך בית חולים
288 הסתגל
289 צרכנים
290 זה נאמר בצורה מביישת
292 מכניסים עובדים כמו בריונים
293 הפגיעה בכנסיות נועדה לתקוע טריז
294 תצפיתן
295 נשיא איחוד התעשיינים
296 הייתה התרעה ממוקדת וספציפית ולא גורפת
297 זה בגלל הסחבת בחשבונות הבנק
298 עיזבונות
299 מובהקות 
300 כל המוסיף גורע
301 נתנו את הטון
302 גורמי הערכה
303 הסכם פשרה
305 תביעת דיבה
307 הקליטה של הפלאפון לא משובחת
308 בסופו של דבר         
309 השקפת עולם          
311 קומוניקציה
312 ממסד
313 פודל
314 דין משמעתי
315 מתמוגגים
316 יושב ראש האגף לאיגוד מקצועי
317 הסתדרות
318 התחשמל
319 המשקיפים שבו בלי פגע
320 מתכנת
321 הרמוניה
322 נחש
323 עד שיצא עשן לבן
 324 עונת המלפפונים         
325 התוצאה היא מאוד וולגרית
327 יש ריקבון ומוות
328 הוא התווה דרך לדור החדש
329 הוא היה מרתק
330 בעת ובעונה אחת
331 150 חסידות מתו מהרעלת מי בריכה לאחר שנחתו בה
332 האם עדיין החיילים מורעלים לשרת בצבא
333 מפלגה אתנית
334 אנשים פרגמנטים
335 אלמנטרי
336 חלק אינטגראלי
337 טרמינולוגיה 
338 הנתון הזה מצוץ מן האצבע      
339 ישנו גשר דקיק בינינו 
340 משפחה נורמטיבית 
341 הוא הביס אותו
342 פרגמאטי
343 חריג
344 חורג
345 גיס
346 סיירת
347 רמס את החוק ברגל גסה
348 הוא החליט לטעת כמה שתילים
349 אינטגרציה
350 מחלה חשוכת מרפא
351 ספד להם השר
352 זו הצעה מבזה
353 נורה טיל נט
354 נציג      
355 גורמים מדיניים בישראל : אנחנו חוששים שמדובר במעצרי שווא שנועדו
לטרטר את הישראלים ולגנוב את כספם
356 השלטונות המצרים מצאו דרך להתעמר בתיירים ישראלים
357 אמנת גנבה
358 מסגור תמונות
359 נציב
360 משרד הבריאות : החיסון איננו מסוכן
361 קופסאות שחורות
362 אנו פותחים בפרשת החפרפרת הישראלית
363 תצטרכו לשנות את הגימיקים שלכם
364 מונח על הכף
365 והא נשא ונתן באופן קדחתני
366 תופעה פרדוקסאלית
367 נציב שירות המדינה
368 אם המדינה תצליח להוציא את המתנחלים, אני אתרום 1000 שכפצים
369 אנו מנסים לנרמל את המצב
370 באנו כדי לפרוק את המועקה
371 לא נשקפת סכנה לחייו
372 אנשים לא רציונליים
373 הנהגה פרו פלסטינית
374 לא הצלחנו למנוע אותם טרם ביצוע זממם
375 ראש השדולה למען השלטון המקומי
376 אין טעם לדבר על מלחמה נגד סוריה , כי המצב במזרח התיכון סבוך דיו
377 אנחנו נמצא את העיתוי הנכון
378 שם את נפשו על כפו
379 כשר למהדרין
380 מוסרי
381 הסדר טיעון
382 כשל פיקודי
383 מרקם חיים
384 סוגיה קרדינאלית
385 הטיל נורה ממזלט
386 קלע בול
387 התייצב במלוא הדרו
388 קפיטליזם
389 החיילים איבדו כל צלם אנוש
390 נעשה עוול נורא
391 הלנת שכרם של העובדים
392 גופתו נמשתה מן הכנרת
393 יוזזו מחוגי השעון שעה אחורה
394 צריח בהר הבית
395 השביתה היא פסולה ובלתי אחראית
396 ההסתדרות מזילה דמעות תנינים
397 הנהגה רעננה
398 ירושלים היא יעד אטרקטיבי לתיירים
399 טרגדיה
400 שם הביתן של השמירה
401 עם חיוך מאוזן לאוזן
402 אנשים אנונימיים 
403 פטנט של מינויים פוליטיים
404 מזכרת
405 יחוו את דעתם
406 חופזה
407 העצרת הכללית
408 מה שאתה מבשל אתה אוכל
409 אפוקליפסה
410 אלוף
411 קודמיה
412 אלוף נעורים
413 אלוף פיקוד הדרום
414  אלוף פיקוד המרכז
415 אלוף פיקוד הצפון
416 שאלון 
417 בלשון המעטה
418 נגמש
419 פלמח              
420  מפולג
421 פורום
422 פונקציונאלי
423 אשיות מרתקת
424 אוטוביוגרפיות
425 אופסימסט
426 אופטימסט
427 כבודו מונח במקומו
428 שנה מעוברת
429 אינדוסקופיה
430 הודעה אולטימטיבית
431 ראש התמת
432 גלובליזציה
433 המחירים שלהם , קונספירציה
434 אינה שותפה למניפולציות אישיות
435 המקום שבו היו אינדיקציה
436 נפל מן הכיסא
437 הסוכנים יפרסמו מדגמים
438 התחילו ללכת בשני ראשים
439 הוא מוליך שולל
441 טיסת הבכורה יצאה לדרכה
442 דשדוש המשק
443 אליפסה
444 סיכוי קלוש
445 ארבה
446 בעייתי
447 חוויה 
448 אנו קוראים לממשלה להתעשת
449 פרובוקטיבי
450 הכנסות
451 הסתלקותו של המנהיג היא פוטנציאל של רעידת אדמה
452 זאת עזות מצח
453 הנשיא לא מפסיק לקבל פתקאות
454 החייל צריכים להפסיק לאלתר את מעשה ההשפלה שהם נוטים לעשות לפלסטינים
455 צבאה
456 הוא מותש קצת
457 הדרג המדיני 
458 תמלוגים 
459 איפול
460 הסגל הדיפלומטי
461 נורמה 
462 נוסחה
463 אשת חייל
464 תרדמת
465 סובייקטיבי
466 אובייקטיבי
467 פונקציונליות
468 פיקטיבי
469 כסאות מוסיקליים
470 תיבת פנדורה
471 הקצבה
472 סרט דוקומנטארי
473 קונוטציה
474 שבטים
475 אנטארקטיקה
476 אנטגוניזם
477 אנתולוגיה
478 אנטומיה
479 אישי
480 להפנים
481  פרשנות
482 נורמאלי
483  לבבי
484 נורמליזציה
485 נורמליזציה ביחס בין מדינות
486 לאכוף
487 בית הארחה
488 היא משקפת את ההערות הקשות
489 ....הסחבת בהדרת מעמדה של האוניברסיטה
490 אוניה הנושאת בבטנה 10 טונות של קמח ..
491  קולקטיביזם
492 גלובליזציה        
493 מסורב
494 לנסות לנטרל      
495 למזער 
496 מתנדנד
497 לא מהול 
498 ליל הבדולח
499 המולה תקשורתית
500 זה עתיד לקרות
501 הגדרה פורמאלית של הסתירה
502 הר גורל
503 בית המלוכה
504 צומת
505 כמה משדרים הושבתו
506 המשמר הנשיאותי
507 האם היחסים הרעים ישליכו על אירופה כולה
508 בעיות קרימינליות                
509 מרכז גריאטרי
 
 
 
 
 
 
 
 
510 אם ארהב משתעלת , שאר העולם מצטנן
511 ניתן לשקלن 
513 קרימינולוגיה
512 אקמ תנועה
514 ממשיך לתעתע בנו
515 הרמוניה
516 גאווה
517 קטר
518 לחרחר מלחמה
519 פעילות מסיונרת
520 טרטוריה
521 מאמרים אינפורמטיביים
522 נורמה סוציולנגויסטית
523 זה האדם הקונקרטי שנתן לי אשראי
524  מזכירות פדגוגית
525 מודרניזציה
526 סמנכל
527 מנכל
528 אקזוטי 
529 תעתעה
530  עולץ
531  תמונה
532 מעשה קונדס
533  תמותה
534  ילודה
535 אני לא יכול לקלוט אף תלמיד
536 סובסידיה
537 מדוכדך
538 עם רדת החשיכה
539 נדרשת תעוזה
540 האטמוספרה המשפחתית
541 מנהל היכל הספורט
542 בבוקר הוא חרחר בצהריים הוא קטר
543 תבוסה
544 מצביא
545 מנהרה
546 דופן
547 אנשים נכנסים לדיכאונות
548 שיפוט מהיר
549  תחושות
550  רגשות
551 תנועת כלי הרכב מתאפשרת לסירוגין
552 לא הצליח לייצור קואורדינציה
553 אנחנו רוחשים לך כבוד
554 מפנה דרמטי
555 יחרים את הבחירות
556 מעון
557 התעללות
558 ירים ראש ויזקוף קומה
559 ברציפות
560 מועמד עצמאי
561 המעוצה לביטחון לאומי
562 הזדמנות פז
563 השליט הצבאי
564 יש בו לקחים
565 עומדות בפניו שתי ברירות
566 אני קורא להם להבין את גודל השעה
567 חוסר ניסיון מביא להחלטה חפוזה
568 אידיאולוגיה
569 חיים ומוות מונחים על כפות המאזניים
570 זה יוביל לחורבן ההתיישבות
571 להגן בלהט 
572 נקמת דם
573 נתק
574 דבר זה יוביל לחורבן ההתיישבות
575 כתבנו לענייני מפלגות
576 חבר הכנסת מן השורה
577 נציגי המחתרת הבדלנית
578 טיפ
579 הסכמה עקרונית
580 הולך להתהוות שינוי
581 צעד סימבולי
582 זו הייתה קדחת מדינית
583 פונדמנטליסטי
584 אנו זוכרים חילופי עניבות
585 לפי מיטב ידיעתי
586 הסכם קואליציוני
587 לא צריך לאבד שפיות
588 גילינו אופי ובגרות
589 מחווה אישית
590 מרכזיה
591 סטריאוטיפים
592 ראיה סטריאוטיפית
593 תיאור סטריאוטיפי
594 פרגוד
596 אני לוקח דוגמה אבסורדית
597 נושא זה עושים עליו סימפוזיונים
598 התנועה הפמיניסטית
599 זו סוגיה אטרקטיבית
600 אני מצדד בתיאוריה זו
601 ניפוי    
602 לא להפסיק את הפעלתנות המצרית
603 הדיון נקלע אל מבוי סתום
604 הרעלה זדונית
605 אני עונה לך בתשובה כנה
606 הוא עושה מאמצים כבירים
607 התרוממות רוח אדירה
608 הוא בחור כארז
609 קרוון
610 הפעילו נגדם זרנוקי מים
611 מלח הארץ
612 שיפוט מהיר
613 משא ומתן
614 רב
615 אנימציה
616 רפיון
617 כאשר הנער מבקש להפגין את גבריותו
618 גורם חברתי מלכד
619 תחלואה
620 אין כיום עוררין בקרב המדענים על הקביעה
621 אימפולסיבי
622 אקסקלוסיבי
623 בלעדי
624 אילו הסכומים האלו היו מתועלים לכיוון אחר
625 גמול
626 חוזה
627 מחלות חשוכות מרפא 
628 השתעבדות לסיגריה
629 אדם בר דעת
630 כל בר דעת יבין כי כף המאזניים תיטה מיד וברור לטובת הפסקת העישון
631 אנו מוצאים לנכון
632 חפיסות סיגריות
633 עבודה מייגעת וסזיפית
634 אני פרפקציוניסטית
635 אדם מגושם
636 קומונוקציה
637 תרגום קונסיקוטיבי
638 להבליג
639 תיתכן קרה בלילה
640 שיהיה לכם שבוע מלא פוטנציאל
641 קור כלבים
642 להפליג
643 נגבתה ממנו עדות
644 מרושש
645 ככפפה ליד
646 רוצים לזרוע את השנאה
647 תרגום און ליין
648 אבסורד
649 חיוך רחב
650 דין פרוטה כדין מאה
651 לבי דואב
652 הקימו שני חדרי מבצעים
653 הם עוסקים בשליית אוניה
654 אתה מאוד פסקני
655 ראש וועד ההיגוי
656 לא עבר תהליך חיטוי
657 ארגונים
658 ממדים
659 שקמ  (שירות קנטינות ומזנונים )
660 בית חולים שדה
661 המרכז הססמולוגי
662 אלפים נותרו חסרי כל
663 כריזמטי
664 עקרונות וערכים 
665 נרגמו באבנים
666 רוצים למחות תמחו נגדי , רוצים לגדף תגדפו אותי
667 להסית או להמריד 
668 לא בשלו התנאים
669 על גלי האתר
670 ססמוגרפיה            
671 הנוהג משתנה
672 ווריאצית
673 שיכתוב
674 קריאה מרפרפת 
675 סוס טרויאני
676 תפסיק להיות דמגוגי
677  ברירה
678  אופציה
679 לצערי הרב את עושה כאן סמתוכה
680 אנחנו צרכים להיווכח
681 נגמרו ימי המלל
682 רוצים תגמול מסיבי שהגגות ירעדו
683 מרחב
684 אני לא מסוגל להעניק לך חסד של זמן
685 בית קברות פיראטי
686 ניצול
687 קבלת פנים מסבירה פנים
688 כל אימת
689 הטבות מס
690 מבצע רחב היקף
691 הדברים למיניהם
692 הסכום יהיה משוערך בסכומים שונים 
693 לרתום אותו      
694 שמרטפות
695 הקבינט המצומצם
696 רזולוציה
697 תופי המלחמה לא נדמו 
698 נוצרים את האש
699 המשיכו להילחם
700 הטיל ספק
701 קקל  קרן קיימת לישראל
702 אווזים מפוטמים
703 השמיים הם הגבול
 704 אנחנו עמלים על הקמתה של האגודה
705 משתכר ומרוויח
706 כנות
707 התנועה התנהלה בעצלתיים
708 הוא תר אחרי מראיה המרהיב
709 אלי אנשים מבוגרים
710 הם היו מרושלים
711 היו גלויי ראש
712 אני אדם פטריוטי
713 מכוניות השתרכו
714 ממילא אני צריך ללכת לבקר אותו
715 עמק
716 בלדרית
717 דוח
718 הוא קד לה קלות
719 ביקורת
720 לעת עתה
721 מאופס
723 הליך
724 תהליך
725 אחמש
726 אמלח
727 מחלקה
728 רטרואקטיבי
729 החיילים הכחישו את מעשי הרצח
730 ירושלים גובלת בתל אביב מהצד הצפוני
731 הוא יותר דוגמתי
732 הזמן דוחק בנו
733 הים יהיה רוגש
734 תוכנית ההינתקות אמורה להשכין רגיעה
735 פלורליזם מבני , ולא פלורליזם תוכני
736  לייבור
737 ליברליזציה
738 הומוגניות
739 ידו על העליונה
740 להכין את הילדים למודרניזציה
741 אנו צופים בילדים מתורבתים
742 אדם בעל זהות בדויה
743 מעבירים אמלח לחיזבאללה
744 אלה משטרים טוטליטאריים
745 יהיה במאזן אימה , השלום אפשרי
746 הילד התפעם
747 לעובד אין תנאים סניטאריים
748 המחלה אינה פוסחת
749 בבית הקברות נמצאו שלדים של ילד ואמו
750 מיעוט אליטיסטי עשיר
751 אין לך מנדט לשנות את גוש קטיף
752 מדינה חילונית
753 יוצאים מגדר הרגיל
754 לאחר שהעמדת את הדברים על דיוקם
755 אני לא יכול לפסול את התיאוריה זו על הסף
756 יש ביטוי לאנשי הימין בכנסת
757 טעות אנוש
758 צריך לעשות רשימה שמית
759 נוכחים נפקדים
760 אופוזיציונרים
761 חוג
762 החוג לארכיאולוגיה
764 דברים פוזיטיביים
765 בני הפלשמורה
766 תהום שתישאר פעורה לרגלנו לנצח
767 צרכים ללחם מלחמת חורמה
768 נהרסו שלוש מרפסות
769 בדרג מיניסטריאלי
770 הוא ממשיך לכהן עד שתוכח חפותו
771 צוות ההיגוי שוקל לשחרר אסירים
772 הפקיד
773 נתפסה חגורת נפץ עם מתג הפעלה
774 עכשיו אנחנו חכמים בדיעבד
776 אנחנו לא יודעים לפרגן לפני , אלא אחרי
777 סופת שלגים השתוללה 
778 זה יהיה מחזה מרהיב
779 תחילה ימצו את הדרכים הדיפלומטיות
780 חירשים וכבדי שמיעה
781 אנחנו צריכים לנצל את המומנטום המצוי
782 התנעה מחודשת של תהליך השלום
783 אין תמימות דעים בין ארהב לבין טורקיה
784  אילוסטרציה 
785  גדרות תיל
786 איך יש לכם אומץ ועוז
787 אלה דברי דרבנות
788 אנחנו כופתים את הידיים שלנו מאחור
790 לסלול
789 בעניין האסירים נטפל בכל אחד לגופו
791 האם לא כן
792 תרתי משמע
793 קמעונאי
794 להתכרבל
795 שני הצדדים יכוננו עוד שתי פגישות
796 הצעות אי אימון
797 פצצות מרגמה
798 יש להשאיר ברז מים מטפטף שלא יהיה בקעים בברזים
799 ירד שלג , אך לא ייערם
800 אולי זה לא יפה ברמה אסתטית
801 זה הסוד הכמוס
802 צרוף מקרים
805 הדברים עשויים להעיב על התהליך הביטחון המסכל
804  מכונן
806  מחונן
807 מכנה משותף
808 מחנה משותף
809  אובססיה
810  טובל במים
811 אובססיבי                    
812 אופטימיות + פסימיות
814 לנטוש חלומות לא ריאליים
815 הוא לא מתלהם
816 מתלהב
817 על אף השאננות
818 אמור לספק את הסחורה
819 אנחנו עוד נדון בעניין מבחינה חומרית
820 רפואה מונעת
821 החוטפים דרשו כופר
822 רבבות
823  תכסיסים
824  הלשכה
825  השלכה
826 הוא יקבל פרס חסיד אומות העולם
827 שתי המשטרות יחתמו על ....
828 הייתה תקלה במערכת ההגברה
829 ווטרינר         
830 ויטרינה
831  אני נגד
832 הוא רעיונר
833 מנסים לבדוק את סף התגובה
834 אני מפקפק ביכולתו
835 אין ממצא אובייקטיבי לכדור שחדר לראשו
836 נרשמו שיאי קור
837 סונטה
838  לגדף
839 אני לא רוצה להיות קטנונית
840 לשבח
841 שלא כהרגלי אני אפרגן לך
842 זה פוגרום קטן
843 ונדליזם
844 שמועות רצות מפה לאוזן
845 מבצע לוגיסטי מסובך
846 היה ניסיון רפורמיסטי
847 זו מהפכה שהכתה גלים
848 מעצרי מנע
849 ילד פלא
850 מחווה הומניטארית
851 הייתה נתונה למרותו
852 תרחישים
853 מעשה נפשע
854 אני נחרד
855 הצעד נעשה כדי לתצפת מטפלות בזמן הטיפול
856 העתיד הנראה לעין
857 הידוק יחסים
858  מוטציה
859  ארטילריה
860  גלריה 
                                                                 
 
                         
        
 
             
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 30/10/2008